ŽUVYTĖS

                                Žuvys plaukia ir dainuoja,                 

                   Uodegom linksmai mojuoja.

                       Nieks negirdi jų dainų,

                   Bet žuvims vis tiek smagu!

Grupėje dirba:

Rasa Savickienė  – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – metodininkė

Snieguolė Karpavičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – metodininkė

Irma Subačienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja.

 

Vaikystė yra gražiausias ir dažnai geriausias žmogaus gyvenimo laikotarpis.

Ji kupina emocijų, ieškojimų ir atradimų, neužmirštamų minučių ir įspūdžių.

             Grupėje ugdomi patys mažiausieji, 1 – 2 metų vaikučiai pagal atnaujintą įstaigos bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą. Siekiame ugdyti visas kompetencijas, tačiau prioritetą teikiame socialinių įgūdžių bei savitvarkos ir kultūrinių – higieninių įgūdžių ugdymui. Meilė ir nuolatinis dėmesys, emocinis ryšys ir bendravimas leidžia mažyliams jaustis saugiai, užtikrintai, pasitikinčiai,  greitai adaptuotis. Sudarytos sąlygos išbandyti, eksperimentuoti, kurti, pažinti  čia pat, kiekviename grupės kampelyje.

            Grupėje su vaikais įgyvendinami projektai „Ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacija grupėje“ bei „Savitvarkos įgūdžių ugdymas ankstyvąjame amžiuje“.

Mokytojos yra respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narės.

SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,