ŽUVYTĖS

Mes žuvytės, mes mažytės,

Mokam bėgti ir vartytis.

Dar mes mokam padainuoti

Ir gražiai gražiai pašokti.

Grupėje dirba:

Lina Sakalauskienė– auklėtoja – vyresnioji auklėtoja

Snieguolė Karpavičienė – auklėtoja – metodininkė

Irma Subačienė – auklėtojos padėjėja

Žuvyčių“ grupė skirta 1-2  metų vaikams.

Kūdikiai yra ugdomi pagal įstaigoje sukurtą bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą. Kasdieniniame darbe su vaikais prioritetą teikiame šiuolaikiniam demokratiškam požiūriui į ugdymą. O taip pat sudarome visas sąlygas lengvesnei vaiko adaptacijai darželyje.  Meilė ir nuolatinis dėmesys, emocinis ryšys ir bendravimas, sąlygų išbandyti, eksperimentuoti, kurti, pažinti sudarymas čia pat, kiekviename grupės kampelyje. Bendra auklėtojų veikla su mažyliu skatina savimi pasitikinčios asmenybės augimą.

Grupės auklėtojos yra respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narės. Grupėje su vaikais įgyvendinami projektai „Ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacija grupėje“ (2017.09.01 – 2017.11.30).

 

SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,