ŽIRNIUKAI

 

 

MES- ŽIRNIUKAI MAŽUČIUKAI

GYVENAM LOPŠELY.

MŪS RANKYTĖS, MŪS MAŽYTĖS

DARO DAUG DARBELIŲ.

VALGOM, ŽAIDŽIAM,

MIEGAM, PLAUKOM

IR VISI SPORTUOJAM.

PASIVAIKŠČIOJĘ LAUKUTĮ

Į NAMUS VAŽIUOJAM.

 

             Grupėje vaikai ugdomi nuo 2 metų. Ugdymas vykdomas pagal įstaigos „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą“ ir  „Vaikų sveikatos ugdymo ir stiprinimo programą“. Mažyliai lavinami pagal šias kompetencijas: komunikavimo, pažinimo, meninę socialinę ir sveikatos saugojimo ir stiprinimo.

Komunikavimo kompetencija. Vaikus skatiname kuo daugiau bendrauti su bendraamžiais ir suaugusiais, gebėti įsiklausyti kito kalbos ir ją suprasti, bandyti reikšti mintį, taisyklingai tarti garsus, žodžius. Stengiamės sudominti knygomis, jas taisyklingai laikyti ir vartyti, „skaityti“; susikaupus klausytis grožinės literatūros kūrinių.

Sveikatos saugojimas ir stiprinimas. Vaikus pratiname orientuotis grupės patalpose, salėse, aikštelėje. Siekiame, kad mažyliai įvairiais būdais įveiktų pasitaikančias kliūtis, išlaikytų pusiausvyrą, savarankiškai užliptų ir nuliptų laiptais. Supažindiname su higienos taisyklėmis, ligų profilaktika. Stengiamės išmokyti savarankiškumo įgūdžių. Suteikiame žinių apie kultūringą elgesį, elgesį gatvėje; vandens, oro, saulės naudą. Pratiname vaikus suvokti savo jausmus, jaustis mylimiems ir saugiems; suvokti savo kūną, drabužių reikšmę.

Pažinimo kompetencija. Suteikiame žinių apie supančią aplinką, gyvosios ir negyvosios gamtos reiškinius, žmogaus darbą, greta esančius gyvūnus. Supažindiname su žmogaus kūnu, pratiname pastebėti panašumus ir skirtumus, skirti ir pastebėti greta esančių jausmus. Pratiname naudoti simbolius kai kuriems veiksmams ar įvykimas nusakyti, nužymėti. Suvokti kai kurių daiktų paskirtį, tapatinti daiktus tiesiogiai, naudoti daiktus pagal paskirtį. Suteikiame žinių apie dydžius, kiekį, formas, spalvas.

Meninė kompetencija. Supažindiname su dailės priemonėmis, skatiname jas taisyklingai laikyi rankoje. Mokome brėžti linijas, tapyti dėmes, spalvinti trafaretus, įvairiais būdais štampuoti: teptukais, pirščiukais, paralonu ir pan. Supažindiname su modelinu, plastilinu; pratinamės atgnybti po gabaliuką, jungti kelias dalis. Mokomės aplikuoti, plėšyti popierių. Pratinamės klausytis muzikos,  emocingai į ją reaguoti, reikšti save mimika, judesiu; dainuoti vaikiškas daineles ir žaisti muzikinius žaidimus. Gėrimės knygų iliustracijomis, bandome „pasakoti“.

Socialinė kompetencija.  Skatiname vaikus pasakyti savo vardą arba parodyti į save pirštu, suvokti savo šeimą, jaustis saugiam joje; atpažinti savo daiktus. Siekime, kad vaikai kuo daugiau bendrautų , žaistų su bendraamžiais, suaugusiais; įsijungtų į kitų žaidimus, priimtų į savo. Bandytų vertinti save atsižvelgiant į suaugusiojo veido išraišką, suvokti ir išsakyti savo norus, kūno vaizdą.

Prioritetą teikiame sveikatingumo ir socialinei kompetencijoms.

Kiekvieną rudenį ir pavasarį pildome vaikų aprašus, įvertiname vaikų veiklą. 

Siekiame pažinti kiekvieną mažylį  ir ugdyti jį saugioje, palankaus mikroklimato aplinkoje. Stengiamės sudaryti sąlygas, tenkinančias vaikų poreikius judėti, tyrinėti aplinką, jaustis saugiems ir globojamiems. Siekiame aktyvinti vaikų bendravimą, teikiame galimybę rinktis veiklą, bendravimo partnerius.

Vykdome ilgalaikį sveikatingumo projektą „Augsiu sveikas kaip ridikas“, ir trumpalaikį projektą “Ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacija grupėje“

Aktyviai dalyvaujame įvairiose akcijose, parodose, konkursuose ir kt.

Grupėje dirba:

Zita Kuncienė – auklėtoja – vyresnioji auklėtoja

Snieguolė Karpavičienė – auklėtoja – metodininkė

Lina Papečkienė– auklėtojos padėjėja

SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,