ŽIRNIUKAI

 

MES- ŽIRNIUKAI MAŽUČIUKAI

GYVENAM LOPŠELY.

MŪS RANKYTĖS, MŪS MAŽYTĖS

DARO DAUG DARBELIŲ.

VALGOM, ŽAIDŽIAM,

MIEGAM, PLAUKOM

IR VISI SPORTUOJAM.

PASIVAIKŠČIOJĘ LAUKUTĮ

Į NAMUS VAŽIUOJAM.

Situacijos analizė

            Rugsėjo mėnesį grupę pradėjo lankyti 18 vaikų: 10 mergaičių ir 8 berniukai. Dauguma mažylių atvyko iš namų, keli buvo lankęs kitą darželį. Visų mažylių gimtoji kalba yra lietuvių. Vaikų amžius – 1,9 – 2,5 m.  Mažyliai auga pilnose šeimose. Yra dvi daugiavaikės šeimos. Mažyliai yra jautrūs, trokštantys užuojautos, dėmesio. Nemažai yra judrių vaikų. Dauguma mažai ir neaiškiai kalba. Vaikučiams trūksta savarankiškumo ir bendravimo įgūdžių. Grupėje vykdomas projektas „Augsiu sveikas ir stiprus“, kurio pagrindinis tikslas- formuoti tvirtus higienos įgūdžius darželyje ir siekti tęstinumo šeimoje; bei trumpalaikis projektas „Ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacija“. Pagrindinis tikslas: tinkamai sudaryti šio amžiaus vaikų globos ir ugdymo sąlygas, kad užtikrinti saugumą ir sėkmingumą jų raidą.

Vaikai ugdomi pagal darželio „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą.“

Ugdymo prioritetai

Kurį laiką pastebėjus vaikus išaiškėjo, jog silpni sveikatos saugojimo ir socialiniai įgūdžiai, todėl pirmenybę suteiksime šių kompetencijų ugdymui.

Sveikatos saugojimas ir stiprinimas. Supažindinti su higienos taisyklėmis, ligų profilaktika. Suteikti žinių ir įgūdžių, reikalingų savarankiškumui ugdyti, kultūrinių- higieninių įgūdžių įgijimui. Suteikti žinių apie kultūringą elgesį, elgesį gatvėje; vandens, oro, saulės naudą. Pratinti vaikus suvokti savo jausmus, jaustis mylimiems ir saugiems; suvokti ir pažinti savo kūną, reikšti save judesiu. Vaikus pratinti orientuotis grupės patalpose, salėse, aikštelėje. Siekti, kad mažyliai įvairiais būdais įveiktų pasitaikančias kliūtis, išlaikytų pusiausvyrą; patenkinti judėjimo poreikį.

Socialinė kompetencija.  Ugdyti pasitikėjimą savimi, savo sugebėjimais. Gražiai bendrauti tarpusavyje, namuose; bandyti spręsti iškilusias problemas. Bandyti vertinti save atsižvelgiant į suaugusiojo veido išraišką, suvokti ir išsakyti savo norus, apibūdinti kūno išvaizdą, atpažinti savo daiktus. Skatinti vaikus pasakyti savo vardą arba parodyti į save pirštu, suvokti savo šeimą, jaustis saugiam joje. Skatinti daugiau bendrauti su suaugusiais ir vaikais, žaisti, būti drauge, kurti, įsijungti į kitų žaidimus, priimti į savo.

 

         Parengė ikimokyklinio ugdymo mokytojos – metodininkės: S.Karpavičienė , Z. Kuncienė

SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,