Vizija, misija

VIZIJA

  • Teikianti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;
  • Siekianti visapusiško vaiko ugdymo garantijų;
  • Atliekanti sveikos gyvensenos ugdymo konsultanto vaidmenį;
  • Atvira naujovėms, tenkinanti visuomenės poreikius;
  • Skatinanti pedagogus siekti aukštos kvalifikacijos.

MISIJA

Įgyvendina švietimo politiką, padeda šeimai ugdyti vaiko asmenybę, teikiant kokybiškas ikimokyklinio ugdymo paslaugas; sudarytos sąlygos įvairiapusei vaikų saviraiškai, diegiamos sveikatos stiprinimo ir saugojimo nuostatos.

SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,