KORUPCIJOS PREVENCIJA

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMASPRIEŠMOKYKLINIS UGDYMASPRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS   

SUSIDŪRUS SU KORUPCIJOS APRAIŠKOMIS INFORMUOTI                Atmintinė

          -atsakingus asmenis už korupcijos prevenciją:

                           direktorė Regina Kaleinikienė

                           logopedė Vaida Bružinskienė

                           ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rasa Savickienė

    • adresu: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“, Mokolų g. 11, LT- 68172,  Marijampolė
    • telefonu: 8 343 55361
    • el. paštu : korupcija.vaivorykste@gmail.com
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2019 -2021 M. 
KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IR VERTINIMO 2019 M.
ANKETA APIE KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYTOJUS/ ATSAKINGUS ASMENIS
LOPŠELIO-DARŽELIO BENDRUOMENĖS NARIŲ ETIKOS KODEKSAS
SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,