VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS

              Pateikiame 2020 m. parengtą įstaigos veiklos kokybės įsivertinimą, kurį koordinuoja lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu patvirtinta veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ veiklos kokybės įsivertinimas

SERTIFIKATAS. Plačiojo (visuminio) tyrimo 2019-2020

« Grįžti atgal
SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,