Taikomos programos, specialistai

SPECIALISTAI:

  • Logopedas
  • Neformaliojo ugdymo mokytojas (plaukimui)
  • Neformaliojo ugdymo mokytojas (kūno kultūrai ir sportui)
  • Meninio ugdymo mokytojas
  • Socialinis pedagogas
  • Vaikų slaugytojas
  • Bendrosios praktikos slaugytojas

VEIKLOS PLANAS 2020-2021 MOKSLO METAMS

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2021-2023 METAMS

GILUMINIO-TEMINIO ĮSTAIGOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO PLANAS 2020-2021 M. M. 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS 2021 M.

BENDRADARBIAVIMO SU ,,ŠALTINIO” PROGIMNAZIJA VEIKLOS PLANAS 2020-2021 MOKSLO METAMS

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ METODIKOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2020-2021 MOKSLO METAMS

MENINIO UGDYMO MOKYTOJO VEIKLOS PLANAS 2020-2021 MOKSLO METAMS

MENINIO UGDYMO PROGRAMA 2020-2021 MOKSLO METAMS

METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2020-2021 MOKSLO METAMS

NEFORMALIOJO UGDYMO (FUTBOLIUKO) MOKYMO PROGRAMA 2020-2021 MOKSLO METAMS

NEFORMALIOJO UGDYMO (KREPŠINIO) MOKYMO PROGRAMA 2020-2021 MOKSLO METAMS

NEFORMALIOJO UGDYMO (PLAUKIMO) MOKYMO PROGRAMA „Mokomės plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“ 2020-2021 MOKSLO METAMS

NEFORMALIOJO UGDYMO MOKYTOJO VEIKLOS PLANAS 2020-2021 MOKSLO METAMS

PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS 2020-2021 MOKSLO METAMS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PLANAS 2020-2021 MOKSLO METAMS

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS PLANAS 2020-2021 MOKSLO METAMS

UGDYMO PROCESO PRIEŽIŪROS PLANAS 2020-2021 MOKSLO METAMS

LOGOPEDO VEIKLOS PLANAS 2020-2021 MOKSLO METAMS

VAIKŲ SLAUGYTOJOS VEIKLOS PLANAS 2020-2021 MOKSLO METAMS

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2020-2021 MOKSLO METAMS

15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 1-3 METŲ AMŽIAUS VAIKAMS  (Atsakingas asmuo: vaikų slaugytoja Aurelija Makackienė)

15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 4-7 METŲ AMŽIAUS VAIKAMS (Atsakingas asmuo: vaikų slaugytoja Aurelija Makackienė)

SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,