Darbo užmokestis

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

(NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ)

 

Eil.

Nr.

Pareigų pavadinimas Darbuotojų skaičius (pareigy-bės) 2016 m.    Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis,Eurais 2017 m.    Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis,Eurais 2018 m.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis,Eurais

1. Grupės mokytoja (metodininkė) 7,3 718 726 749
2. Grupės mokytoja (vyresn. mokytoja) 6,775 659 666 693
3. Grupės mokytoja (mokytoja) 1,325 583 589 603
4. Priešmokyklinio ugdymo mokytoja (metodininkė) 3,3 804 814 846
5. Virėjas 3 365 401 421
6. Pagalbinis darbininkas 1 365 380 400
7. Skalbėjas 1 365 380 400
8. Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas 0,75 365 380 400
9. Elektrikas 0,25 365 401 421
10. Santechnikas 0,5 365 380 400
11. Mokytojo padėjėjas 11 365 399 418
12. Kiemsargis 1,75 365 380 400
13. Sargas 3 474 500 522
14. Baseino priežiūros darbininkas 0,25 365 380 400
15. Valytojas 1,75 365 380 400
SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,