Darbo užmokestis

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

(NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ)

 

Eil.

Nr.

Pareigų pavadinimas Darbuotojų skaičius (pareigybės) 2015 m.    Vidutinis mėnesinis darbo užmo-kestis,Eur. 2016 m.    Vidutinis mėnesinis darbo užmo-kestis,Eurais 2017 m. I ketv.    Vidutinis mėnesinis darbo užmo-kestis,Eurais 2017 m. II ketv.    Vidutinis mėnesinis darbo užmo-kestis,Eurais
1. Direktorius 1 1025 1027 1027 1021
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 890 697 822 814
3. Plaukimo instruktorius 1,25 650 660 710 710
4. Judesio korekcijos pedagogas 0,5 243 254 254 254
5. Meninio ugdymo pedagogas 1 547 649 656 656
6. Logopedas 1,25 623 640 645 645
7. Grupės auklėtoja (metodininkė) 4,125 667 718 723

 

723

 

8. Grupės auklėtoja (vyresn. auklėtoja) 9,625 613 659 664 664
9. Grupės auklėtoja (auklėtoja) 1,65 542 583 582 582
10. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas (metodininkas) 3,3 725 804 812 812
11. Vyresnysis buhalteris 1 707 703 834 900

 

12. Ūkvedys 1 323 365 423 444
13. Sekretorius 1 321 365 394 401
14. Sandėlininkas 1 321 365 405 418
15. Vaikų slaugytojas 1,25 446 457 457 457
16. Virėjas 3 313 365 394 401
17. Pagalbinis darbininkas 1 313 365 380 380
18. Skalbėjas 1 313 365 380 380
19. Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas 0,75 313 365 380 380
20. Elektrikas 0,25 313 365 401 401
21. Santechnikas 0,5 313 365 380 380
22. Auklėtojo padėjėjas 11 316 365 380 397
23. Kiemsargis 1,75 313 365 380 380
24. Sargas 3 406 474 454 505
25. Baseino priežiūros darbininkas 0,25 313 365 380 380
26. Valytojas 1,75 313 365 380 380

 

 

 

SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,