Darbo užmokestis

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

(NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ)

 

Eil.

Nr.

Pareigų pavadinimas Darbuotojų skaičius (pareigy-bės) 2015 m.    Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis,Eurais 2016 m.    Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis,Eurais 2017 m.    Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis,Eurais
1. Direktorius 1 1025 1027 1021
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 890 697 901
3. Plaukimo instruktorius 1,25 650 660 710
4. Judesio korekcijos pedagogas 0,5 243 254 255
5. Meninio ugdymo pedagogas 1 547 649 688
6. Logopedas 1,25 623 640 656
7. Grupės auklėtoja (metodininkė) 4,125 667 718 726

 

8. Grupės auklėtoja (vyresn. auklėtoja) 9,625 613 659 666
9. Grupės auklėtoja (auklėtoja) 1,65 542 583 599
10. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas (metodininkas) 3,3 725 804 814
11. Vyresnysis buhalteris 1 707 703 907
12. Ūkvedys 1 323 365 444
13. Sekretorius 1 321 365 414
14. Sandėlininkas 1 321 365 434
15. Vaikų slaugytojas 1,25 446 457 470
16. Virėjas 3 313 365 401
17. Pagalbinis darbininkas 1 313 365 380
18. Skalbėjas 1 313 365 380
19. Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas 0,75 313 365 380
20. Elektrikas 0,25 313 365 401
21. Santechnikas 0,5 313 365 380
22. Auklėtojo padėjėjas 11 316 365 399
23. Kiemsargis 1,75 313 365 380
24. Sargas 3 406 474 500
25. Baseino priežiūros darbininkas 0,25 313 365 380
26. Valytojas 1,75 313 365 380

 

SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,