TĖVELIŲ DĖMESIUI !

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ vaikų priežiūros paslaugos karantino metu teikiamos tais atvejais, kai vaiko priežiūros neįmanoma užtikrinti jo namuose ir yra tėvų, įtėvių, globėjų ar rūpintojų kreipimasis (prašymas) bei pateikiamos abiejų tėvų (globėjų) darbdavio pažymos dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje.

Lopšelio-darželio vadovas iš tėvų, įtėvių, globėjų ar rūpintojų turi gauti visapusišką informaciją apie priežiūros poreikį. Išaiškėjus, kad pateikta informacija yra klaidinga, vaiko priežiūra nutraukiama.

Prašymą ir pažymas pateikti lopšelio-darželio el. paštu: l.d.vaivorykste@gmail.com

« Grįžti atgal
SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,