Renginiai

2018 – 2019 MOKSLO METAI

RUGSĖJO  MĖNESIO RENGINIAI

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Vykdymo terminas Vykdytojai
1. Rugsėjo 1- osios rytmetis ,, Rudenėlio takeliu į darželį aš skubu‘‘. Ežio ir kiškio lenktynės 2018-09-03  Darželio ugdytiniai,  pedagogai
2. Dalyvavimas Europos judriosios savaitės renginiuose ,,Mieste be savo automobilio‘‘- pokalbiai su vaikais apie automobilių taršą, fizinį aktyvumą. Akcija ,,Diena be automobilio‘‘ 2018-09 mėn. ,,Spalviukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
3.  Palengvinti vaiko adaptaciją naujojoje aplinkoje –   popietės ,, Linksmieji  žirniukai’’ 2018-09 mėn ,,Žirniukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
4. Tėvų susirinkimai priešmokyklinio ugdymo  ,,Spalviukai‘‘, ,, Darbščiosios bitutės‘‘ grupėse   2018-09-18 Spalviukų‘‘ , „Darbščiųjų bitučių“ grupių ugdytinių tėvai, pedagogai
5. Adaptacijos laikotarpiu teigiamam emociniam klimatui grupėje sukurti sportinis rytmetis ,,Sviedinuk , linksmas būk‘‘ 2018-09 mėn ,, Meškiukų‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogai
6. Ugdomieji žaidimai ,,Susipažįstame su naujais žaisliukais‘‘ 2018-09-03- 14 ,, Aitvarų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogės
7. Trumpalaikis projektas ,, Mano kūnas‘‘. Svečiuose  Visuomenės sveikatos  centro specialistė Aurelija Makackienė 2018-09-03- 12 ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogai
8. Sportinis rytmetis ,,Palenktyniaukime su draugu‘‘ 2018-09-18 ,,Papūgiukų‘‘, ,,Lašiukų‘‘ grupių  ugdytiniai, pedagogai
     9. Sveikatos valandėlė ,,Stebuklingų žodelių krepšelis‘‘ 2018-09-19  ,, Kiškiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
    10. Sveikatos savaitė ,, Boružiukai‘‘ –  tai vikruoliukai‘‘ 2018- 09-24 -28 ,,Boružiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
11. Žaidimų savaitė ,,Esu tau draugas. Būk juo ir tu‘‘ 2018-09-24 – 28  ,,Ančiukų‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogai
12.  Sportinė pramoga ,, Burbulų šalyje‘‘ 2018- 09-27 ,,Boružiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,