Renginiai

2018 – 2019 MOKSLO METAI

VASARIO MĖNESIO RENGINIAI

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Vykdymo terminas Vykdytojai
1. Sveikatos ugdymo projekto “Mažais žingsneliais sveikatos link…” įgyvendinimas. Turinio sritis: “Maistas ir mityba“ 2019-02 mėn. „Spalviukų“  grupės ugdytiniai, mokytojos
2. Sportinė pramoga lauke ,,Su rogutėm Žu, žu, žu‘‘ 2019-02 mėn. ,,Kiškiukų‘‘, ,,Lašiukų‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos
3. Edukacinė veikla įstaigos pedagogams ,,Kaip gimsta knyga‘‘. Kauno technologijos universiteto docentė A. Kabelkaitė-Lukoševičė 2019-02 mėn. Lopšelio-darželio pedagogės
4. Sportinė pramoga ,,Sportuoju aš, sportuoji tu, pasportuokime kartu‘‘ 2019-02 mėn. ,,Papūgiukų‘‘, ,,Lašiukų‘‘grupių ugdytiniai, mokytojos
5. Sveikatos valandėlė ,, Kad rankelės būtų švarios‘‘ 2019-02 mėn. ,,Kiškiukų‘‘, ,,Lašiukų‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos, visuomenės sveikatos specialistė vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje                 A. Makackienė
6. Sportinė pramoga su netradicinėmis priemonėmis ,,Sniegadienis‘‘ 2019-02 mėn. ,,Boružiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
7. Dalyvavimas Respublikinėje vaikų kūrybinių darbų parodoje ,,Lietuva vaiko širdyje‘‘ 2019-02 – 02-14 Lopšelio-darželio ugdytiniai, mokytojos
8. Dalyvavimas Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių parodoje ,, Šv. Agotos duonelė‘‘ 2019-02 – 02-20 Lopšelio-darželio ugdytiniai, mokytojos
9. Sveikatos valandėlė ,,Brokoliuko istorija‘‘ 2019-02-04 ,,Meškiukų‘‘grupės ugdytiniai, mokytojos, visuomenės sveikatos specialistė vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje                  A. Makackienė
10. Šventinis rytmetis darželio bendruomenei ,,Tos duonelės gardumėlis‘‘. Kūrybinių darbų paroda ,,Duonos kelias‘‘- skirtas Šv. Agotos dienai paminėti 2019-02-05 ,,Papūgiukų‘‘, ,,Aitvarų‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos
11. Edukacija ,,Pažintis su neregio pasauliu‘‘. Pasakų vaikams kūrėja- Indrė Gaskaitė 2019-02-06 Lopšelio-darželio bendruomenė
12. Dalyvavimas Tarptautinio projekto judrios veiklos fotografijų ir aprašymų parodoje ,,Šaltis mums tai nebaisus-judam, krutam visada-sveikata mūsų gera‘‘ 2019-02-06 – 03-03 ,,Žuvyčių‘‘, ,,Žirniukų‘‘, ,,Meškiukų‘‘grupių ugdytiniai, mokytojos
13. Trumpalaikis projektas ,,Dantukai kramtukai‘‘ 2019-02 – 11-28 ,,Ančiukų‘‘grupės ugdytiniai, mokytojos
14. Sveikatos valandėlė ,,Pats valysiu dantukus‘‘ 2019-02-11 ,,Žirniukų‘‘grupės ugdytiniai, mokytojos, visuomenės sveikatos specialistė vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje                  A. Makackienė
15. Sveikatos valandėlė ,,Ragaukime vaisius ir daržoves‘‘ 2019-02-12 ,,Žuvyčių‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
16. Valandėlė „Mylėk kitą taip, kaip patį save“ Šv. Valentino dienai paminėti 2019-02-14 „Spalviukų“  grupės ugdytiniai, mokytojos
17. Dalyvavimas Respublikinėje darbų parodoje, skirtoje Lino dienai paminėti ,,Lino stebuklai‘‘ 2019-02-15 Lopšelio-darželio ugdytiniai, mokytojos
18. Kūrybinių darbų paroda lopšelyje-darželyje ,,Nepriklausoma šalis-laisvi žmonės‘‘ 2019-02-15 – 03-15 ,,Spalviukų‘‘ ugdytiniai, mokytojos,  lopšelio-darželio ugdytiniai
19. Literatūrinis – edukacinis rytmetis „O aš pasiliksiu – laisvas sau – žmogus“ J.T.Vaižgantas 2019-02-15  ,,Spalviukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos, lopšelio-darželio bendruomenė
20. Dalyvavimas Tarptautinėje kūrybinių darbų parodoje ,,Mano piršteliai piešia žiemą‘‘ 2019-02 – 18-28 Lopšelio-darželio ugdytiniai, mokytojos
21.

 

Sferinis kinas 2019-02-20 Lopšelio-darželio bendruomenė
22. Edukacinė-literatūrinė viktorina ,,Lietuva-tai aš, Lietuva-tai mes‘‘ 2019-02-21 ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ ugdytiniai, mokytojos
23.

 

 Literatūrinė viktorina – pramoga „Kas moka žodį – randa kelią“ – J. Marcinkevičius, skirta

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti

2019-02-21 „Darbščiųjų bitučių“  grupės ugdytiniai, mokytojos

SAUSIO MĖNESIO RENGINIAI

 

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Vykdymo terminas Vykdytojai
1. Trumpalaikis projektas „Žiemos pramogos lauke“ 2019-01mėn.

 

,,Spalviukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
2. Pramogos lauke. Senių besmegenių šalyje. Piešimas ant sniego 2019-01mėn. ,,Kiškiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
3. Sveikatos valandėlė ,,Noriu augti sveikas. Sveiko masto piramidė‘‘ 2019-01mėn. ,,Papūgiukų‘‘, ,,Lašiukų‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos, visuomenės sveikatos specialistė vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje A. Makackienė
4. Ilgalaikis projektas ,,Kultūrinių-higieninių įgūdžių ugdymas ankstyvajame amžiuje ,,Mokausi būti švarus, tvarkingas‘‘ 2019-01mėn. ,,Meškiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
5. Padėkos koncertas tėveliams  ,, Gerumas iš širdies į širdį‘‘ 2019-01mėn. Lopšelio-darželio ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ ugdytiniai, darželio bendruomenė
6. Tėvų susirinkimas. Atvira veikla – ebru meno terapija ugdytiniams, tėveliams 2019-01mėn. „Spalviukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
7. Sveikatingumo renginys darželio bendruomenei ,,Sniego diena‘‘ 2019-01mėn. ,,Ančiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
8. Aplinkos pažinimo valandėlė ,,Eksperimentai su vandeniu ir ledu‘‘ 2019-01mėn. ,,Aitvarų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
9. Judrioji pramoga lauke – sniego senio lipdymai ,,Sniegas ant delnelio‘‘ 2019-01mėn. ,,Meškiukų‘‘, ,,Žirniukų‘‘, ,,Žuvyčių‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
10.  Pramoga-žiemos išdaigos lauke 2019-01mėn. ,,Boružiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
11. Rytmetis ,,Kaip gimsta knyga‘‘. Dalyvauja Kauno technologijos docentė A. Kabelkaitė 2019-01mėn. ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
12. Sveikatos ugdymo projekto ,,Keliaukim į sveikatos šalį‘‘ įgyvendinimas. Turinio sritis: ,,Saugus elgesys lauke žiemą” 2019-01 – 03 -31 ,,Spalviukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
13. Šventinio  renginio „Trys karaliai” organizavimas lopšelio – darželio bendruomenei 2019-01-07 Meninio ugdymo mokytoja, mokytojos
14. Sportinė pramoga ,,Sniego šalyje‘‘ 2019-01-10 ,,Papūgiukų‘‘, ,,Lašiukų‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos
15. Dalyvavimas visuotinėje pilietinėję iniciatyvoje  „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtoje Sausio 13-ąjai – Laisvės gynėjų dienai paminėti 2019-01-11 ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ , „Spalviukų“ grupės ugdytiniai, mokytojos
16. Bitės teatriukas. ,,Bitutė darbštuoliukė‘‘ 2019-01-24 Lopšelio-darželio ugdytiniai

GRUODŽIO MĖNESIO RENGINIAI

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Vykdymo terminas Vykdytojai
1. Dalyvavimas tarptautiniame e Twinning projekte ,,Christma‘s cards Exchange 2018‘‘ 2018-12mėn. ,,Spalviukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
2. Tėvų savanorystė  lopšelyje-darželyje.

Edukacinė veikla ,,Pažinkime gyvūnus‘‘

2018-12mėn. ,,Aitvarų “ grupės  ugdytiniai, mokytojos, tėvai
3. Trumpalaikis projektas ,, Šv. Kalėdų belaukiant‘‘ 2018-12mėn. ,,Spalviukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
4. Kitokiadienis ,,Vaistažolės maitina, gydo…‘‘ 2018-12mėn. Lopšelio-darželio ugdytiniai, ,,Spalviukų‘‘ grupės mokytojos
5. Sveikatos ugdymo projekto “Mažais žingsneliais sveikatos link…” įgyvendinimas. Turinio sritis: “Santykiai su kitais žmonėmis“ 2018-12mėn. Spalviukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
6. Tėvų savanorystė lopšelyje-darželyje.

Edukacinė veikla ,,Muzika ir mes. Muzikos instrumentai‘‘

2018-12mėn. ,,Lašiukų‘‘, ,,Papūgiukų‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos
7. Draugiškos plaukimo varžybos ,, Pasitikime kalėdas drauge‘‘. Dalyvauja Vilkaviškio lopšelio-darželio ,,Eglutė‘‘ ugdytiniai 2018-12mėn. Lopšelio- darželio ugdytiniai, plaukimo instruktorė

 

 

8. Akcijos paskelbimas ,,Baltasis badas‘‘  darželio ir namų aplinkoje

 

 

 

2018-12mėn.

 

 

 

 

,, Boružiukų‘‘ grupės, ugdytiniai, mokytojos, lopšelio-darželio bendruomenė

 

9. Eglutės įžiebimas lopšelyje-darželyje

,, Spindėk plačiaskare‘‘

2018-12mėn.

 

Darželio bendruomenė
10. Kalėdinė gerumo akcija ,,Gerumas keliauja iš širdies į širdį‘‘. Akcijos metu surinktas dovanas išdalinsime ,, Dienos centrų‘‘ vaikučiams

 

2018-12 – 03-10

 

 

 

 

Lopšelio-darželio bendruomenė

 

 

 

11. Edukacinė valandėlė ,, Advento vainiko gamyba‘‘ 2018-12 – 03-10 ,,Kiškiukų‘‘grupės ugdytiniai, mokytojos

 

 

12. Sveikatos valandėlė ,,Kur gyvena katinėlis‘‘

( žaidimai apie naminius gyvūnus ir jų priežiūrą)

2018-12-06 ,,Meškiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
13. Dalyvavimas Marijampolės ikimokyklinio ugdymo įstaigų priešmokyklinių grupių ugdytinių 3 prieš 3 futbolo turnyre „Advento futboliukas 2018“ Marijampolės Sūduvos stadione

 

2018-12-11

 

 

 

 

 

Kūno kultūros instruktorė ,

,,Darbščiųjų bitučių‘‘,  grupės ugdytiniai, mokytojos

 

14. Advento vakaronė ,,Gerumo, meilės ir vilties žvakelė‘‘. Dalyvauja Marijampolės Šv. Cecilijos gimnazijos auklėtiniai 2018-12-11 Darželio bendruomenė

 

 

15. Lopšelio-darželio ugdytinių savanorystė Marijampolės socialinės globos namuose prie Šv, Vincento pauliečio parapijos. Vaikų etnografinis pasirodymas ,,.Kalėdas švęskime kartu‘‘

 

2018-12-14 „Darbščiųjų bitučių“ grupių ugdytiniai, mokytojos
16. Susitikimas su Kalėdų seneliu Marijampolės dramos teatre. Spektaklis ,,Bitė Maja‘‘ 2018-12-19 ,,Papūgiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos, tėvai
17. Sveikatingumo diena ,,Sveiki dantukai, linksmi vaikučiai‘‘ 2018-12-20 ,,Žuvyčių‘‘ grupės  ugdytiniai, mokytojos, sveikatos priežiūros specialistė A, Makackienė
18. Šventiniai susitikimai su Kalėdų Seneliu  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse 2018-12 – 17-21  Meninio ugdymo mokytoja, ugdytiniai, grupių mokytojos, tėvai
19. Adventinė-Kalėdinė  popietė. Keturi angelai ir pasaka ,,Gruodžio nakties tyloje‘‘ 2018-12-21 ,,Darbščiųjų bitučių‘‘,  grupės ugdytiniai, mokytojos , tėvai
20. Dalyvavimas futbolo turnyre „Advento futboliukas 2018“ 2018-12-11 ,,Darbščiųjų bitučių‘‘,  grupės ugdytiniai, mokytojos , kūno kultūros instr.
21. Ekskursija į Dramos teatrą. Spektaklis „Bitė Maja“ 2018-12-19 ,,Darbščiųjų bitučių‘‘,  grupės ugdytiniai, mokytojos , tėvai

LAPKRIČIO  MĖNESIO RENGINIAI

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Vykdymo terminas Vykdytojai
1. Dalyvavimas Marijampolės savivaldybės aplinkotvarkos skyriaus organizuojamoje akcijoje ,,Rudeninė švara mano miestui 2018‘‘ 2018- 10-22 – 11-18 Darželio bendruomenė
2. Prevencinė veikla ,, Būk saugus namuose‘‘. Susitikimas su Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos specialistu 2018-11mėn. ,,Papūgiukų‘‘, ,,Lašiukų‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos
3. Edukacinės veiklos su interaktyvia lenta ,,Daržovės ir vaisiai‘,  ,, Sudėk į pintinę‘‘ 2018-11mėn. ,,Kiškiukų‘‘, ,,Žirniukų‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos
4. Kluono teatras ,,Pitas ir potas‘‘ 2018-11mėn. Darželio bendruomenė
5. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių tėvų susirinkimai 2018-11mėn. Ugdytinių tėvai, grupių mokytojos
6. Sportiniai žaidimai ir pramogos lauke ir grupėje ,,Man kojelės , kad bėgiočiau…‘‘ 2018-11mėn. ,,Žuvyčių‘‘, ,,Meškiukų‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos
7. Sveikatos ugdymo projekto ,,Mažais žingsneliais sveikatos link…‘‘ įgyvendinimas. Turinio sritis: ,,Asmens ir aplinkos higiena‘‘ 2018-11mėn. ,,Spalviukų‘‘grupės ugdytiniai, mokytojos
8. Ugdytinių piešinių paroda ,,Būk matomas‘‘- skirta atšvaito dienai paminėti 2018-11-02-06 ,,Boružiukų‘‘, Papūgiukų‘‘, ,,Spalviukų‘‘, ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ grupių  ugdytiniai, mokytojos
9. Lapkričio 6-oji – atšvaitų diena.  Rytmetis ,,Būk matomas‘‘. Susitikimas su Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūne Raimonda Vizgirdiene ir šuniuku Amsiumi 2018-11-06  ,,Darbščiųjų bitučių‘‘, ,,Spalviukų‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos, darželio ugdytiniai
10. Lapkričio 8 – oji Europos sveikos mitybos diena. Edukacinė veikla ,,Sveikas maistas‘‘ 2018-11-08 ,, Kiškučių‘‘, ,,Aitvarų‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos, lopšelio-darželio ugdytiniai
11. Šventinis rytmetis pyragų dienai ,,Kepsiu skanų pyragėlį‘‘ 2018-11-09 ,,Žirniukų‘‘, ,,Meškiukų‘‘ grupių ugdytiniai
12. Dalyvavimas miesto priešmokyklinių grupių nekontaktinio regbio turnyre Arvi futbolo manieže 2018-11-09 ,,Spalviukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
13.  Lapkričio 12-oji ožio diena. Rudens palydų šventė lopšelyje-darželyje 2018-11-11 ,,Boružiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos , meninio ugdymo mokytoja
14. Mandagumo ir tolerancijos savaitė ,,Pastebėkime šalia esantį‘‘ 2018-11-12-16 Darželio bendruomenė
15.  Dalyvavimas Tarptautinės Tolerancijos dienos minėjime ,,Tolerancijos raktas‘‘ 2018-11-16 Lopšelio-darželio ugdytiniai, mokytojos, socialinė pedagogė
16. Darželio teatro studijoje ,, Iš pasakų skrynelės‘‘ 2018-11-16 ,,Lašiukų‘‘, ,,Papūgiukų‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos
17. Dalyvavimas miesto asmeninių-komandinių šaškių turnyre lopšelyje-darželyje ,,Pasaka‘‘ 2018-11-20 ,,Spalviukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
18. Išvyka į profesinio rengimo centrą. Grupės tėvų edukacinė savanoriška veikla 2018-11-22 ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ ugdytiniai, mokytojos
19. Dalyvavimas Europos atliekų mažinimo savaitėje . Kūrybinių darbų paroda  ,,Pieštukinės‘‘( panaudojant antrines žaliavas-plastikinius butelius).                    Edukacinė valandėlė ,, Kaip rūšiuoti plastiką‘‘. Žaidimų vaikams apie vienkartinį plastiką, jo atliekų poveikį aplinkai sukūrimas 2018-11-19-23 Lopšelio-darželio ugdytiniai, mokytojos
20. Akcija ,,Kaip išlikti gražiems ir sveikiems‘‘ 2018-11-19-23 ,, Ančiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos, visuomenės sveikatos specialistas vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje A. Makackienė
21. Lapkričio 29-oji – Tarptautinė draugo diena. Pokalbiai, diskusijos , žaidimai apie draugystę 2018-11- 29 ,,Spalviukų  ‘ grupės  ugdytiniai, mokytojos
22. Dalyvavimas šokių festivalyje „Kaip moku, taip šoku“ „Šaltinio“ progimnazijoje 2018-11-29 „Darbščiųjų bitučių“ grupės ugdytiniai, mokytojos
23. Kitokiadienis ,, Ištiesk draugui ranką‘‘ 2018-11-30  ,,Ančiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos

SPALIO MĖNESIO RENGINIAI

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Vykdymo terminas Vykdytojai
1. Dalyvavimas Respublikiniame ikimokyklinių įstaigų prevenciniame projekte ,, Žaidimai moko‘‘. Projekto tikslas – žaidimų pagalba lavinti penkiamečių erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti  ir tobulinti smulkiuosius judesius 2018 – 2019

mokslo metai

,, Boružiukų ‘‘ grupės ugdytiniai,  logopedė, mokytojos
2. Dalyvavimas Respublikiniame ikimokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų projekte ,,Mama, tėti, prašau palydėti‘‘ 2018-09-04 – 10-12 ,,Žirniukų‘‘, ,,Meškiukų‘‘, ,,Žuvyčių‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos
3. Dalyvavimas Tarptautiniame projekte ,,SEQUENCES‘‘ – vidinis ir išorinis ankstyvojo vaikų ugdymo paslaugų kokybės vertinimas 2018 – 10-12 mėn Lopšelio- darželio pedagogai, ugdytiniai
4. Rudenėlio šventė darželyje

,, Džiaugias moliūgėlis, kad atėjo rudenėlis‘‘

2018-10mėn. Lopšelio-darželio bendruomenė
5. Sveikatos ugdymo projekto ,,Keliaukim į sveikatos šalį įgyvendinimas. Turinio sritis: ,,Sveikata – didžiausias turtas‘‘. Pirminis žinių ir gebėjimų tyrimas 2018-10 mėn ,, Spalviukų ‘‘grupės ugdytiniai, mokytojos
6. Sportinė pramoga su trenere V. Kurkiene ,,Judėjimas sveikata ir nuotaika gera‘‘ 2018-10 mėn ,,Kiškiukų‘‘, ,,Aitvarų‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos
7. Veikla su interaktyvia lenta ,,Rudens spalvų fantazija‘‘ 2018-10 mėn ,, Spalviukų ‘‘grupės ugdytiniai, mokytojos
8. Brato teatras ,,Spalvų grobikai‘‘ 2018-10 mėn Lopšelio-darželio bendruomenė
9. Dalyvavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų kūrybinių darbų parodoje  ,,Kuriantis mokytojas -2018‘‘ 2018-10 – 01-12 Lopšelio- darželio mokytojos
10. Trumpalaikis projektas ,,Rudens gėrybių kraitelė‘‘ 2018-10-01 -12 ,,Papūgiukų‘‘grupės ugdytiniai , mokytojos
11. Tarptautinės Mokytojo dienos šventinis rytmetis   darželyje

,, Mokytoja – šiandieninės gėlės tau‘‘

 

2018-10-05 Meninio ugdymo mokytoja, ,,Spalviukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos,  įstaigos bendruomenė
12. Dalyvavimas Marijampolės Savivaldybės  tradicinėje derliaus  šventėje „Sūduvos kraitė 2018“ 2018-10-06 Lopšelio-darželio  mokytojos  su ugdytiniais, tėvai
13. Trumpalaikis projektas ,, Po rudenėlio skara‘‘ 2018-10 – 09- 19 ,,Boružiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos, tėvai
14. Ekskursija į Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalioną 2018-10-10 ‚Spalviukų“ grupės ugdytiniai, mokytojos
15. Sveikatingumo valandėlė ,,Švarios rankelės – šypsosi veidelis‘‘. Svečiuose Marijampolės visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Aurelija Makackienė 2018-10-11 Darbščiųjų bitučių‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
16. Sportinė pramoga ,,Judėjimas-sveikata ir gera nuotaika‘‘ 2018-10-11

 

 

,,Kiškučių‘‘, ,,Aitvarų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
17. Kitokiadienis ,,Padovanok šypseną draugams ir sau‘‘ 2018-10- 12   Lopšelio-darželio ugdytiniai, ,,Papūgiukų‘‘ grupės mokytojos
18. Rytmečio pramoga ,, A-a-a pupa‘‘ 2018-10- 22 ,,Meškiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
19. Akcija ,,Sveiko maisto abėcėlė. Pietų sriubos istorija‘‘ 2018-10-22-   26 ,,Ančiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos

RUGSĖJO  MĖNESIO RENGINIAI

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Vykdymo terminas Vykdytojai
1. Rugsėjo 1- osios rytmetis ,, Rudenėlio takeliu į darželį aš skubu‘‘. Ežio ir kiškio lenktynės 2018-09-03  Darželio ugdytiniai,  pedagogai
2. Dalyvavimas Europos judriosios savaitės renginiuose ,,Mieste be savo automobilio‘‘- pokalbiai su vaikais apie automobilių taršą, fizinį aktyvumą. Akcija ,,Diena be automobilio‘‘ 2018-09 mėn. ,,Spalviukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
3.  Palengvinti vaiko adaptaciją naujojoje aplinkoje –   popietės ,, Linksmieji  žirniukai’’ 2018-09 mėn ,,Žirniukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
4. Tėvų susirinkimai priešmokyklinio ugdymo  ,,Spalviukai‘‘, ,, Darbščiosios bitutės‘‘ grupėse   2018-09-18 Spalviukų‘‘ , „Darbščiųjų bitučių“ grupių ugdytinių tėvai, pedagogai
5. Adaptacijos laikotarpiu teigiamam emociniam klimatui grupėje sukurti sportinis rytmetis ,,Sviedinuk , linksmas būk‘‘ 2018-09 mėn ,, Meškiukų‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogai
6. Ugdomieji žaidimai ,,Susipažįstame su naujais žaisliukais‘‘ 2018-09-03- 14 ,, Aitvarų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogės
7. Trumpalaikis projektas ,, Mano kūnas‘‘. Svečiuose  Visuomenės sveikatos  centro specialistė Aurelija Makackienė 2018-09-03- 12 ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogai
8. Sportinis rytmetis ,,Palenktyniaukime su draugu‘‘ 2018-09-18 ,,Papūgiukų‘‘, ,,Lašiukų‘‘ grupių  ugdytiniai, pedagogai
     9. Sveikatos valandėlė ,,Stebuklingų žodelių krepšelis‘‘ 2018-09-19  ,, Kiškiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
    10. Sveikatos savaitė ,, Boružiukai‘‘ –  tai vikruoliukai‘‘ 2018- 09-24 -28 ,,Boružiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
11. Žaidimų savaitė ,,Esu tau draugas. Būk juo ir tu‘‘ 2018-09-24 – 28  ,,Ančiukų‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogai
12.  Sportinė pramoga ,, Burbulų šalyje‘‘ 2018- 09-27 ,,Boružiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai

 

SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,