Renginiai

2018 – 2019 MOKSLO METAI

GEGUŽĖS MĖNESIO RENGINIAI

 

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Vykdymo terminas Vykdytojai
1. Tėvų susirinkimas. Brandumas mokyklai, ugdymo(si) rezultatų, testų, kontrolinių piešinių aptarimas. Atvira veikla – EBRU meno terapija ugdytiniams, tėveliams 2019-05mėn. „Spalviukų“ grupės mokytojos,  tėvai
2. Marijampolės miesto projekto „Nekontaktinis regbis“ įgyvendinimas 2019-05mėn. Regbio klubo „Grandis – 7“ klubo prezidentas – treneris Arvydas Kasperavičius, ,,Spalviukų‘‘ grupės mokytojos, ugdytiniai
3. Prevencinė veikla ,,Mano teisės ir pareigos‘‘, ,,Taisyklės, kurių turiu laikytis‘‘   2019-05mėn.  „Spalviukų“ ir „Darbščiųjų bitučių“ grupių ugdytiniai, socialinė pedagogė
4. Atvira veikla  ,,Mūsų mažieji plaukikai‘‘- ugdytinių tėveliams plaukimo baseine    2019-05mėn. Lopšelio-darželio ugdytiniai, plaukimo instruktorė
5. Sveikatinimo veikla lauke su Marijampolės savivaldybės ikimokyklinių įstaigų ugdytiniais     2019-05mėn. Lopšelio-darželio ugdytiniai, kūno kultūros instruktorė
6. Sveikatos ugdymo projekto ,,Mažais žingsneliais sveikatos link‘‘ įgyvendinimas.

Turinio sritis: Traumos ir smurtas

2019-05mėn.  ,,Spalviukų‘‘ grupės mokytojos, ugdytiniai
7.  Draugiškos plaukimo varžybos. Dalyvauja  Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio ,,Eglutė‘‘ ugdytiniai, vaikų lopšelio-darželio ,,Vaivorykštė‘‘ ugdytiniai‘‘ 2019-05mėn. Lopšelių-darželių ugdytiniai, plaukimo instruktorė, mokytojos
8. Sportinė pramoga lauke ,,Aš laimingas, nes sportuoju‘‘ 2019-05 mėn. ,,Lašiukų‘‘, ,,Kiškiukų‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos
9. Dalyvavimas  Tarptautiniame

,,e Twinning‘‘ projekte ,,Žaidžiame pasaką‘‘

2019-05mėn. ,,Aitvarų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
10.  Išvyka į Marijampolės Marijonų gimnaziją 2019-05mėn. ,,Spalviukų‘‘ grupės mokytojos, ugdytiniai
11. Išvyka į ,,Marijampolės Optikos pasaulis‘‘ 2019-05mėn. ,,Spalviukų‘‘ grupės mokytojos, ugdytiniai
12.  Susitikimas su  ugdytinių  tėveliais. Projekto ,,Kultūrinių-higieninių įgūdžių ugdymas ankstyvajame amžiuje ,,Mokausi būti švarus ir tvarkingas ir vaikų pasiekimų pristatymas 2019-05mėn ,,Meškiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
13. Dalyvavimas Respublikinėje kūrybinių darbų parodoje ,,Praeities, dabarties ir  ateities‘‘ transportas 2019-05-01-04 ,,Papūgiukų‘‘ grupės ugdytiniai, logopedė, mokytojos
14. Dalyvavimas Respublikiniame ikimokyklinių įstaigų gamtosauginiame projekte ,,Ne šiukšliukas, o mylimas žaisliukas‘‘ 2019-05-01-31 ,,Aitvarų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
15. Savanoriaujame Marijampolės sen. Netičkampio km. dienos centre su etnografine programa ,,Pavasario garsai‘‘ 2019-05-02 ,,Darbščiųjų bitučių ‘‘ grupės ugdytiniai, socialinė pedagogė mokytojos
16. Drakoniuko teatras. Spektaklis ,,Vabalo Džojaus nuotykiai‘‘ 2019-05-06 Lopšelio-darželio bendruomenė
17. Ankstyvosios prevencijos programos ,,Zipio draugai‘‘ užbaigimo šventė ,,Švenčiame kartu. Ko aš išmokau‘‘ 2019-05-07 ,,Boružiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
18. Dalyvavimas Marijampolės miesto šeimų šventėje su etnografine programa ,,Vaikystės taku‘‘ 2019-05-11 ,,Darbščiųjų bitučių ‘‘ grupės ugdytiniai,  tėvai, mokytojos
19. Dalyvavimas Tarptautiniame  Lietuvių liaudies dainos festivalyje ,,Sveiki gyvi, sveteliai‘‘ 2019-05-14 ,,Darbščiųjų bitučių ‘‘ grupės ugdytiniai,  tėvai, mokytojos
20. Sportinė pramoga su netradicinėmis priemonėmis 2019-05-13-16 ,,Žirniukų‘‘, ,,Žuvyčių‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos
21. Sportinės pramogos ,,Linksmosios estafetės‘‘ 2019-05-21 ,,Aitvarų‘‘,  ,,Papūgiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
22.  Išleistuvių rytmetis „Lik sveikas, darželi“.

Grupės „Svirplys“ koncertas.

2019-05-24 „Spalviukų“ ir „Darbščiųjų bitučių“ grupių ugdytiniai, tėveliai, mokytojos, darželio bendruomenė
23. Judėjimo šventė gamtoje išvykos metu ,,Sportuoja visa šeima‘‘ 2019-05-24 ,,Boružiukų‘‘ grupės bendruomenė
24. Ekskursija į Marijampolės UAB ,,Mantinga‘‘ 2019-05-24 ,,Darbščiųjų bitučių ‘‘ grupės ugdytiniai,  tėvai, mokytojos

BALANDŽIO MĖNESIO RENGINIAI

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Vykdymo terminas Vykdytojai
1. Sveikatos ugdymo projekto ,,Mažais žingsneliais sveikatos link‘‘ įgyvendinimas. Turinio sritis: „Saugus elgesys kieme, gamtoje“ 2019-04 mėn. ,,Spalviukų“ grupės  ugdytiniai, mokytojos
2.  Dalyvavimas Marijampolės miesto projekto „Nekontaktinis regbis“ įgyvendinime 2019-04 mėn. Regbio klubo „Grandis – 7“ klubo prezidentas – treneris Arvydas Kasperavičius, ,,Spalviukų‘‘ grupės  ugdytiniai, mokytojos
3. Kūrybinė veikla ,,Smėlio karalystėje‘‘ 2019-04 mėn. ,, Aitvarų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
4. Sveikatos valandėlė ,,Taisyklingai kvėpuoju-sveikas esu‘‘ 2019-04 mėn. ,,Papūgiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
5. Sportinė pramoga lauke ,,Žaisk, judėk ir būsi sveikas‘‘ 2019-04 mėn. ,,Lašiukų‘‘, ,,Kiškiukų‘‘ grupių ugdytiniai,  mokytojos
6. Sveikatos valandėlė ,,Saugokime savo akis‘‘ 2019-04mėn. Lašiukų‘‘, ,,Kiškiukų‘‘ , ,,Papūgiukų‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos, visuomenės sveikatos specialistė vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje   A. Makackienė
7. Mažieji aktoriai vaidina. Spektaklis jaunesniojo amžiaus vaikams  ,,Ropė‘‘ 2019-04mėn. ,,Ančiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
8. Teminė savaitė ,,Pavasario šauktuvės‘‘ 2019-04 – 01-05 ,,Boružiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
9. Judrioji veikla lauke su netradicinėmis priemonėmis ,,Gaudom saulės spindulėlį‘‘ 2019-04-03 ,,Meškiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
10. Mažųjų dainininkų studijos ,,Svirplys‘‘ koncertas  darželyje 2019-04-03 Lopšelio-darželio ugdytiniai, mokytojos
11. Dalyvavimas 14-ajame tarptautiniame dramos  kolektyvų  festivalyje  ,,Mažieji obuoliukai – 2019“ Marijampolės Ryto pagrindinėje mokykloje 2019-04-04 „Spalviukų“ grupės  ugdytiniai, mokytojos
12. Balandžio 7-oji Pasaulinė sveikatos diena. Edukacinis-praktinis renginys ,,Sveikata visiems‘‘    2019-04-05 Lopšelio-darželio ugdytiniai, mokytojos
13. Išvyka į Marijampolės kraštotyros muziejų‘‘. Edukacinė veikla ,,Margučio stebuklas‘‘ 2019-04-10 ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ ugdytiniai, mokytojos
14. Dalyvavimas Respublikinės

ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“  rytinės mankštos (FLASHIMOBO0) ,,Laikas keltis’’ akcijoje

2019-04 – 11-14 Darželio bendruomenė
15. Dalyvavimas Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro bei Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkos valdymo skyriaus organizuojamoje akcijoje ,,Darom-2019‘‘.,,Puoškime aplinką kartu. Kaip smagu, kai aplink švaru‘‘- įstaigoje 2019-04 – 15-19 „Spalviukų“ , „Darbščiųjų bitučių“ grupių  ugdytiniai, mokytojos
16. Šventinis Velykų rytmetis – etnografinė programa ,,Pavasario garsai‘‘ 2019-04-23 Lopšelio-darželio bendruomenė
17. Judrioji veikla-pramoga ,,Rieda margučiai‘‘      2019-04-23 ,,Žirniukų‘‘, ,,Žuvyčių‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos

KOVO MĖNESIO RENGINIAI

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Vykdymo terminas Vykdytojai
1. Sveikatingumo viktorina su tėvais ,,Tėtis, mama ir aš‘‘ 2019-03mėn. ,,Lašiukų‘‘, ,,Kiškiukų‘‘ grupių ugdytiniai, jų tėvai, mokytojos
2. Inicijavimas Tarptautinio e Twinning projekto ,,Žaidžiu pasaką‘‘ 2019-03mėn. ,,Ančiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
3. Sveikatos ugdymo projekto “Mažais žingsneliais sveikatos link…” įgyvendinimas. Turinio sritis: „Žalingų įpročių prevencija“ 2019-03mėn. „Spalviukų“  grupės ugdytiniai, mokytojos
4.  Kitokiadienis. Muzikinė edukacinė pramoga ,,Piemenėlių darbeliai‘‘ 2019-03mėn. ,,Žirniukų‘‘,  ,,Meškiukų‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos
5. Dalyvavimas tarptautiniame eTwinning projekte „Žaidžiu pasaką“ 2019-03mėn. Spalviukų“  grupės ugdytiniai, mokytojos
6. Dalyvavimas respublikiniame  ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte ,,Mano vardas vandens lašelis‘‘ 2019-03-04 mėn. ,,Žirniukų‘‘, ,,Žuvyčių‘‘, ,,Meškiukų‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos
7. Dalyvavimas Lietuvos  ikimokyklinio amžiaus vaikų  ir moksleivių šaškių žaidynėse  Jono Totoraičio progimnazijoje 2019-03-02 ,,Spalviukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
8.  Gurgu gurgu į Kaziuko turgų 2019-03-04 Darželio bendruomenė
9. Užgavėnės – žiemos palydų šventė 2019-03-05 Darželio bendruomenė
10. Organizavimas Marijampolės savivaldybės ikimokyklinių ugdymo įstaigų priešmokyklinių ugdymo grupių krepšinio turnyro ,,Mažųjų krepšinis-2019‘‘ 2019-03-06 Marijampolės savivaldybės ikimokyklinių ugdymo įstaigų krepšinio komandos su mokytojomis
11. Sveikatinimo valandėlė ,,Daržovės ir vaisiai- vitaminų šaltinis‘‘ 2019-03-06 ,,Papūgiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
12. Dalyvavimas miesto kūrybiniame-meniniame projekte,  skaitovų  konkurse ,,Gražūs žodžiai ir darbai Tau, miela šalele‘‘. 2019-03-07 ,,Spalviukų“  grupės ugdytiniai, logopedė, mokytojos
13.  Šventinis rytmetis ,,Po Lietuvos dangum‘‘- skirtas Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti 2019-03-08 Darželio bendruomenė
14.  Organizavimas parodos „Nepriklausoma šalis – laisvi žmonės“ Marijampolės P. Kriaučiūno Viešosios bibliotekos „Draugystės filiale“ 2019-03-12- 18 Darželio bendruomenė
15. Dalyvavimas lėlių teatro Alfa nuostabioje kelionėje su Teisučiu bei Meilute į ,,Todėl‘‘ karalystę 2019-03-13 Darželio bendruomenė
16. Knygnešio dienos minėjimas 2019-03-15 ,,Spalviukų“  grupės ugdytiniai, mokytojos
17. Kovo 20-osios Pasaulinės žemės dienos minėjimas ,, Aš – mažasis žemės žmogus‘‘ 2019-03-15 ,,Boružiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos, darželio bendruomenė
18. Trumpalaikis projektas ,, Vanduo- gyvybės šaltinis‘‘ 2019-03 – 18-29 ,,Lašiukų‘‘, ,,Papūgiukų‘‘, ,,Aitvarų‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos
  19. Lopšelio- darželio teatro studija. ,,Lašiuko kelionė į žemę‘‘ 2019-03-25 ,,Lašiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
  20. Marijampolės savivaldybės ikimokyklinių ugdymo įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikų mažųjų dailininkų pleneras „Teigiamos vaikų emocijos spalvų ir muzikos garsų apsuptyje“ 2019-03-28 Marijampolės savivaldybės ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai su mokytojomis. Organizuoja ir koordinuoja PU mokytojos D.Donauskienė, A Žaliauskienė
21. Sąmoningumo didinimo mėnuo „BE PATYČIŲ – 2019“ 2019 – 03 mėn. Ugdytiniai, mokytojos, socialinė pedagogė
22. Socialinė akcija „Užkrėsk gerumu“. Išvyka į socialinės globos namus pasveikinti ten gyvinančias seneles su kovo 8 – ąja. 2019-03-08 „Spalviukų“ grupės ugdytiniai , mokytojos, socialinė pedagogė
23. Konkursas „Gera daryti gera“. 2019-03 mėn. „Spalviukų“, „Darbščiųjų bitučių“, „Boružiukų“,  „Papūgiukų“, „Kiškučių“, „Lašiukų“ grupių ugdytiniai, socialinė pedagogė.

VASARIO MĖNESIO RENGINIAI

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Vykdymo terminas Vykdytojai
1. Sveikatos ugdymo projekto “Mažais žingsneliais sveikatos link…” įgyvendinimas. Turinio sritis: “Maistas ir mityba“ 2019-02 mėn. „Spalviukų“  grupės ugdytiniai, mokytojos
2. Sportinė pramoga lauke ,,Su rogutėm Žu, žu, žu‘‘ 2019-02 mėn. ,,Kiškiukų‘‘, ,,Lašiukų‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos
3. Edukacinė veikla įstaigos pedagogams ,,Kaip gimsta knyga‘‘. Kauno technologijos universiteto docentė A. Kabelkaitė-Lukoševičė 2019-02 mėn. Lopšelio-darželio pedagogės
4. Sportinė pramoga ,,Sportuoju aš, sportuoji tu, pasportuokime kartu‘‘ 2019-02 mėn. ,,Papūgiukų‘‘, ,,Lašiukų‘‘grupių ugdytiniai, mokytojos
5. Sveikatos valandėlė ,, Kad rankelės būtų švarios‘‘ 2019-02 mėn. ,,Kiškiukų‘‘, ,,Lašiukų‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos, visuomenės sveikatos specialistė vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje                 A. Makackienė
6. Sportinė pramoga su netradicinėmis priemonėmis ,,Sniegadienis‘‘ 2019-02 mėn. ,,Boružiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
7. Dalyvavimas Respublikinėje vaikų kūrybinių darbų parodoje ,,Lietuva vaiko širdyje‘‘ 2019-02 – 02-14 Lopšelio-darželio ugdytiniai, mokytojos
8. Dalyvavimas Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių parodoje ,, Šv. Agotos duonelė‘‘ 2019-02 – 02-20 Lopšelio-darželio ugdytiniai, mokytojos
9. Sveikatos valandėlė ,,Brokoliuko istorija‘‘ 2019-02-04 ,,Meškiukų‘‘grupės ugdytiniai, mokytojos, visuomenės sveikatos specialistė vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje                  A. Makackienė
10. Šventinis rytmetis darželio bendruomenei ,,Tos duonelės gardumėlis‘‘. Kūrybinių darbų paroda ,,Duonos kelias‘‘- skirtas Šv. Agotos dienai paminėti 2019-02-05 ,,Papūgiukų‘‘, ,,Aitvarų‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos
11. Edukacija ,,Pažintis su neregio pasauliu‘‘. Pasakų vaikams kūrėja- Indrė Gaskaitė 2019-02-06 Lopšelio-darželio bendruomenė
12. Dalyvavimas Tarptautinio projekto judrios veiklos fotografijų ir aprašymų parodoje ,,Šaltis mums tai nebaisus-judam, krutam visada-sveikata mūsų gera‘‘ 2019-02-06 – 03-03 ,,Žuvyčių‘‘, ,,Žirniukų‘‘, ,,Meškiukų‘‘grupių ugdytiniai, mokytojos
13. Trumpalaikis projektas ,,Dantukai kramtukai‘‘ 2019-02 – 11-28 ,,Ančiukų‘‘grupės ugdytiniai, mokytojos
14. Sveikatos valandėlė ,,Pats valysiu dantukus‘‘ 2019-02-11 ,,Žirniukų‘‘grupės ugdytiniai, mokytojos, visuomenės sveikatos specialistė vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje                  A. Makackienė
15. Sveikatos valandėlė ,,Ragaukime vaisius ir daržoves‘‘ 2019-02-12 ,,Žuvyčių‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
16. Valandėlė „Mylėk kitą taip, kaip patį save“ Šv. Valentino dienai paminėti 2019-02-14 „Spalviukų“  grupės ugdytiniai, mokytojos
17. Dalyvavimas Respublikinėje darbų parodoje, skirtoje Lino dienai paminėti ,,Lino stebuklai‘‘ 2019-02-15 Lopšelio-darželio ugdytiniai, mokytojos
18. Kūrybinių darbų paroda lopšelyje-darželyje ,,Nepriklausoma šalis-laisvi žmonės‘‘ 2019-02-15 – 03-15 ,,Spalviukų‘‘ ugdytiniai, mokytojos,  lopšelio-darželio ugdytiniai
19. Literatūrinis – edukacinis rytmetis „O aš pasiliksiu – laisvas sau – žmogus“ J.T.Vaižgantas 2019-02-15  ,,Spalviukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos, lopšelio-darželio bendruomenė
20. Dalyvavimas Tarptautinėje kūrybinių darbų parodoje ,,Mano piršteliai piešia žiemą‘‘ 2019-02 – 18-28 Lopšelio-darželio ugdytiniai, mokytojos
21. Sferinis kinas 2019-02-20 Lopšelio-darželio bendruomenė
22. Edukacinė-literatūrinė viktorina ,,Lietuva-tai aš, Lietuva-tai mes‘‘ 2019-02-21 ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ ugdytiniai, mokytojos
23.  Literatūrinė viktorina – pramoga „Kas moka žodį – randa kelią“ – J. Marcinkevičius, skirta

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti

2019-02-21 „Darbščiųjų bitučių“  grupės ugdytiniai, mokytojos

SAUSIO MĖNESIO RENGINIAI

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Vykdymo terminas Vykdytojai
1. Trumpalaikis projektas „Žiemos pramogos lauke“ 2019-01mėn.

 

,,Spalviukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
2. Pramogos lauke. Senių besmegenių šalyje. Piešimas ant sniego 2019-01mėn. ,,Kiškiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
3. Sveikatos valandėlė ,,Noriu augti sveikas. Sveiko masto piramidė‘‘ 2019-01mėn. ,,Papūgiukų‘‘, ,,Lašiukų‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos, visuomenės sveikatos specialistė vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje A. Makackienė
4. Ilgalaikis projektas ,,Kultūrinių-higieninių įgūdžių ugdymas ankstyvajame amžiuje ,,Mokausi būti švarus, tvarkingas‘‘ 2019-01mėn. ,,Meškiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
5. Padėkos koncertas tėveliams  ,, Gerumas iš širdies į širdį‘‘ 2019-01mėn. Lopšelio-darželio ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ ugdytiniai, darželio bendruomenė
6. Tėvų susirinkimas. Atvira veikla – ebru meno terapija ugdytiniams, tėveliams 2019-01mėn. „Spalviukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
7. Sveikatingumo renginys darželio bendruomenei ,,Sniego diena‘‘ 2019-01mėn. ,,Ančiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
8. Aplinkos pažinimo valandėlė ,,Eksperimentai su vandeniu ir ledu‘‘ 2019-01mėn. ,,Aitvarų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
9. Judrioji pramoga lauke – sniego senio lipdymai ,,Sniegas ant delnelio‘‘ 2019-01mėn. ,,Meškiukų‘‘, ,,Žirniukų‘‘, ,,Žuvyčių‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
10.  Pramoga-žiemos išdaigos lauke 2019-01mėn. ,,Boružiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
11. Rytmetis ,,Kaip gimsta knyga‘‘. Dalyvauja Kauno technologijos docentė A. Kabelkaitė 2019-01mėn. ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
12. Sveikatos ugdymo projekto ,,Keliaukim į sveikatos šalį‘‘ įgyvendinimas. Turinio sritis: ,,Saugus elgesys lauke žiemą” 2019-01 – 03 -31 ,,Spalviukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
13. Šventinio  renginio „Trys karaliai” organizavimas lopšelio – darželio bendruomenei 2019-01-07 Meninio ugdymo mokytoja, mokytojos
14. Sportinė pramoga ,,Sniego šalyje‘‘ 2019-01-10 ,,Papūgiukų‘‘, ,,Lašiukų‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos
15. Dalyvavimas visuotinėje pilietinėję iniciatyvoje  „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtoje Sausio 13-ąjai – Laisvės gynėjų dienai paminėti 2019-01-11 ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ , „Spalviukų“ grupės ugdytiniai, mokytojos
16. Bitės teatriukas. ,,Bitutė darbštuoliukė‘‘ 2019-01-24 Lopšelio-darželio ugdytiniai

GRUODŽIO MĖNESIO RENGINIAI

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Vykdymo terminas Vykdytojai
1. Dalyvavimas tarptautiniame e Twinning projekte ,,Christma‘s cards Exchange 2018‘‘ 2018-12mėn. ,,Spalviukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
2. Tėvų savanorystė  lopšelyje-darželyje.

Edukacinė veikla ,,Pažinkime gyvūnus‘‘

2018-12mėn. ,,Aitvarų “ grupės  ugdytiniai, mokytojos, tėvai
3. Trumpalaikis projektas ,, Šv. Kalėdų belaukiant‘‘ 2018-12mėn. ,,Spalviukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
4. Kitokiadienis ,,Vaistažolės maitina, gydo…‘‘ 2018-12mėn. Lopšelio-darželio ugdytiniai, ,,Spalviukų‘‘ grupės mokytojos
5. Sveikatos ugdymo projekto “Mažais žingsneliais sveikatos link…” įgyvendinimas. Turinio sritis: “Santykiai su kitais žmonėmis“ 2018-12mėn. Spalviukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
6. Tėvų savanorystė lopšelyje-darželyje.

Edukacinė veikla ,,Muzika ir mes. Muzikos instrumentai‘‘

2018-12mėn. ,,Lašiukų‘‘, ,,Papūgiukų‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos
7. Draugiškos plaukimo varžybos ,, Pasitikime kalėdas drauge‘‘. Dalyvauja Vilkaviškio lopšelio-darželio ,,Eglutė‘‘ ugdytiniai 2018-12mėn. Lopšelio- darželio ugdytiniai, plaukimo instruktorė
8. Akcijos paskelbimas ,,Baltasis badas‘‘  darželio ir namų aplinkoje 2018-12mėn. ,, Boružiukų‘‘ grupės, ugdytiniai, mokytojos, lopšelio-darželio bendruomenė
9. Eglutės įžiebimas lopšelyje-darželyje

,, Spindėk plačiaskare‘‘

2018-12mėn. Darželio bendruomenė
10. Kalėdinė gerumo akcija ,,Gerumas keliauja iš širdies į širdį‘‘. Akcijos metu surinktas dovanas išdalinsime ,, Dienos centrų‘‘ vaikučiams 2018-12 – 03-10 Lopšelio-darželio bendruomenė
11. Edukacinė valandėlė ,, Advento vainiko gamyba‘‘ 2018-12 – 03-10 ,,Kiškiukų‘‘grupės ugdytiniai, mokytojos
12. Sveikatos valandėlė ,,Kur gyvena katinėlis‘‘

( žaidimai apie naminius gyvūnus ir jų priežiūrą)

2018-12-06 ,,Meškiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
13. Dalyvavimas Marijampolės ikimokyklinio ugdymo įstaigų priešmokyklinių grupių ugdytinių 3 prieš 3 futbolo turnyre „Advento futboliukas 2018“ Marijampolės Sūduvos stadione 2018-12-11 Kūno kultūros instruktorė ,

,,Darbščiųjų bitučių‘‘,  grupės ugdytiniai, mokytojos

14. Advento vakaronė ,,Gerumo, meilės ir vilties žvakelė‘‘. Dalyvauja Marijampolės Šv. Cecilijos gimnazijos auklėtiniai 2018-12-11 Darželio bendruomenė
15. Lopšelio-darželio ugdytinių savanorystė Marijampolės socialinės globos namuose prie Šv, Vincento pauliečio parapijos. Vaikų etnografinis pasirodymas ,,.Kalėdas švęskime kartu‘‘ 2018-12-14 „Darbščiųjų bitučių“ grupių ugdytiniai, mokytojos
16. Susitikimas su Kalėdų seneliu Marijampolės dramos teatre. Spektaklis ,,Bitė Maja‘‘ 2018-12-19 ,,Papūgiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos, tėvai
17. Sveikatingumo diena ,,Sveiki dantukai, linksmi vaikučiai‘‘ 2018-12-20 ,,Žuvyčių‘‘ grupės  ugdytiniai, mokytojos, sveikatos priežiūros specialistė A, Makackienė
18. Šventiniai susitikimai su Kalėdų Seneliu  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse 2018-12 – 17-21  Meninio ugdymo mokytoja, ugdytiniai, grupių mokytojos, tėvai
19. Adventinė-Kalėdinė  popietė. Keturi angelai ir pasaka ,,Gruodžio nakties tyloje‘‘ 2018-12-21 ,,Darbščiųjų bitučių‘‘,  grupės ugdytiniai, mokytojos , tėvai
20. Dalyvavimas futbolo turnyre „Advento futboliukas 2018“ 2018-12-11 ,,Darbščiųjų bitučių‘‘,  grupės ugdytiniai, mokytojos , kūno kultūros instr.
21. Ekskursija į Dramos teatrą. Spektaklis „Bitė Maja“ 2018-12-19 ,,Darbščiųjų bitučių‘‘,  grupės ugdytiniai, mokytojos , tėvai

LAPKRIČIO  MĖNESIO RENGINIAI

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Vykdymo terminas Vykdytojai
1. Dalyvavimas Marijampolės savivaldybės aplinkotvarkos skyriaus organizuojamoje akcijoje ,,Rudeninė švara mano miestui 2018‘‘ 2018- 10-22 – 11-18 Darželio bendruomenė
2. Prevencinė veikla ,, Būk saugus namuose‘‘. Susitikimas su Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos specialistu 2018-11mėn. ,,Papūgiukų‘‘, ,,Lašiukų‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos
3. Edukacinės veiklos su interaktyvia lenta ,,Daržovės ir vaisiai‘,  ,, Sudėk į pintinę‘‘ 2018-11mėn. ,,Kiškiukų‘‘, ,,Žirniukų‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos
4. Kluono teatras ,,Pitas ir potas‘‘ 2018-11mėn. Darželio bendruomenė
5. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių tėvų susirinkimai 2018-11mėn. Ugdytinių tėvai, grupių mokytojos
6. Sportiniai žaidimai ir pramogos lauke ir grupėje ,,Man kojelės , kad bėgiočiau…‘‘ 2018-11mėn. ,,Žuvyčių‘‘, ,,Meškiukų‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos
7. Sveikatos ugdymo projekto ,,Mažais žingsneliais sveikatos link…‘‘ įgyvendinimas. Turinio sritis: ,,Asmens ir aplinkos higiena‘‘ 2018-11mėn. ,,Spalviukų‘‘grupės ugdytiniai, mokytojos
8. Ugdytinių piešinių paroda ,,Būk matomas‘‘- skirta atšvaito dienai paminėti 2018-11-02-06 ,,Boružiukų‘‘, Papūgiukų‘‘, ,,Spalviukų‘‘, ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ grupių  ugdytiniai, mokytojos
9. Lapkričio 6-oji – atšvaitų diena.  Rytmetis ,,Būk matomas‘‘. Susitikimas su Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūne Raimonda Vizgirdiene ir šuniuku Amsiumi 2018-11-06  ,,Darbščiųjų bitučių‘‘, ,,Spalviukų‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos, darželio ugdytiniai
10. Lapkričio 8 – oji Europos sveikos mitybos diena. Edukacinė veikla ,,Sveikas maistas‘‘ 2018-11-08 ,, Kiškučių‘‘, ,,Aitvarų‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos, lopšelio-darželio ugdytiniai
11. Šventinis rytmetis pyragų dienai ,,Kepsiu skanų pyragėlį‘‘ 2018-11-09 ,,Žirniukų‘‘, ,,Meškiukų‘‘ grupių ugdytiniai
12. Dalyvavimas miesto priešmokyklinių grupių nekontaktinio regbio turnyre Arvi futbolo manieže 2018-11-09 ,,Spalviukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
13.  Lapkričio 12-oji ožio diena. Rudens palydų šventė lopšelyje-darželyje 2018-11-11 ,,Boružiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos , meninio ugdymo mokytoja
14. Mandagumo ir tolerancijos savaitė ,,Pastebėkime šalia esantį‘‘ 2018-11-12-16 Darželio bendruomenė
15.  Dalyvavimas Tarptautinės Tolerancijos dienos minėjime ,,Tolerancijos raktas‘‘ 2018-11-16 Lopšelio-darželio ugdytiniai, mokytojos, socialinė pedagogė
16. Darželio teatro studijoje ,, Iš pasakų skrynelės‘‘ 2018-11-16 ,,Lašiukų‘‘, ,,Papūgiukų‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos
17. Dalyvavimas miesto asmeninių-komandinių šaškių turnyre lopšelyje-darželyje ,,Pasaka‘‘ 2018-11-20 ,,Spalviukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
18. Išvyka į profesinio rengimo centrą. Grupės tėvų edukacinė savanoriška veikla 2018-11-22 ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ ugdytiniai, mokytojos
19. Dalyvavimas Europos atliekų mažinimo savaitėje . Kūrybinių darbų paroda  ,,Pieštukinės‘‘( panaudojant antrines žaliavas-plastikinius butelius).                    Edukacinė valandėlė ,, Kaip rūšiuoti plastiką‘‘. Žaidimų vaikams apie vienkartinį plastiką, jo atliekų poveikį aplinkai sukūrimas 2018-11-19-23 Lopšelio-darželio ugdytiniai, mokytojos
20. Akcija ,,Kaip išlikti gražiems ir sveikiems‘‘ 2018-11-19-23 ,, Ančiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos, visuomenės sveikatos specialistas vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje A. Makackienė
21. Lapkričio 29-oji – Tarptautinė draugo diena. Pokalbiai, diskusijos , žaidimai apie draugystę 2018-11- 29 ,,Spalviukų  ‘ grupės  ugdytiniai, mokytojos
22. Dalyvavimas šokių festivalyje „Kaip moku, taip šoku“ „Šaltinio“ progimnazijoje 2018-11-29 „Darbščiųjų bitučių“ grupės ugdytiniai, mokytojos
23. Kitokiadienis ,, Ištiesk draugui ranką‘‘ 2018-11-30  ,,Ančiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos

SPALIO MĖNESIO RENGINIAI

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Vykdymo terminas Vykdytojai
1. Dalyvavimas Respublikiniame ikimokyklinių įstaigų prevenciniame projekte ,, Žaidimai moko‘‘. Projekto tikslas – žaidimų pagalba lavinti penkiamečių erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti  ir tobulinti smulkiuosius judesius 2018 – 2019

mokslo metai

,, Boružiukų ‘‘ grupės ugdytiniai,  logopedė, mokytojos
2. Dalyvavimas Respublikiniame ikimokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų projekte ,,Mama, tėti, prašau palydėti‘‘ 2018-09-04 – 10-12 ,,Žirniukų‘‘, ,,Meškiukų‘‘, ,,Žuvyčių‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos
3. Dalyvavimas Tarptautiniame projekte ,,SEQUENCES‘‘ – vidinis ir išorinis ankstyvojo vaikų ugdymo paslaugų kokybės vertinimas 2018 – 10-12 mėn Lopšelio- darželio pedagogai, ugdytiniai
4. Rudenėlio šventė darželyje

,, Džiaugias moliūgėlis, kad atėjo rudenėlis‘‘

2018-10mėn. Lopšelio-darželio bendruomenė
5. Sveikatos ugdymo projekto ,,Keliaukim į sveikatos šalį įgyvendinimas. Turinio sritis: ,,Sveikata – didžiausias turtas‘‘. Pirminis žinių ir gebėjimų tyrimas 2018-10 mėn ,, Spalviukų ‘‘grupės ugdytiniai, mokytojos
6. Sportinė pramoga su trenere V. Kurkiene ,,Judėjimas sveikata ir nuotaika gera‘‘ 2018-10 mėn ,,Kiškiukų‘‘, ,,Aitvarų‘‘ grupių ugdytiniai, mokytojos
7. Veikla su interaktyvia lenta ,,Rudens spalvų fantazija‘‘ 2018-10 mėn ,, Spalviukų ‘‘grupės ugdytiniai, mokytojos
8. Brato teatras ,,Spalvų grobikai‘‘ 2018-10 mėn Lopšelio-darželio bendruomenė
9. Dalyvavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų kūrybinių darbų parodoje  ,,Kuriantis mokytojas -2018‘‘ 2018-10 – 01-12 Lopšelio- darželio mokytojos
10. Trumpalaikis projektas ,,Rudens gėrybių kraitelė‘‘ 2018-10-01 -12 ,,Papūgiukų‘‘grupės ugdytiniai , mokytojos
11. Tarptautinės Mokytojo dienos šventinis rytmetis   darželyje

,, Mokytoja – šiandieninės gėlės tau‘‘

2018-10-05 Meninio ugdymo mokytoja, ,,Spalviukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos,  įstaigos bendruomenė
12. Dalyvavimas Marijampolės Savivaldybės  tradicinėje derliaus  šventėje „Sūduvos kraitė 2018“ 2018-10-06 Lopšelio-darželio  mokytojos  su ugdytiniais, tėvai
13. Trumpalaikis projektas ,, Po rudenėlio skara‘‘ 2018-10 – 09- 19 ,,Boružiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos, tėvai
14. Ekskursija į Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalioną 2018-10-10 ‚Spalviukų“ grupės ugdytiniai, mokytojos
15. Sveikatingumo valandėlė ,,Švarios rankelės – šypsosi veidelis‘‘. Svečiuose Marijampolės visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Aurelija Makackienė 2018-10-11 Darbščiųjų bitučių‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
16. Sportinė pramoga ,,Judėjimas-sveikata ir gera nuotaika‘‘ 2018-10-11 ,,Kiškučių‘‘, ,,Aitvarų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
17. Kitokiadienis ,,Padovanok šypseną draugams ir sau‘‘ 2018-10- 12   Lopšelio-darželio ugdytiniai, ,,Papūgiukų‘‘ grupės mokytojos
18. Rytmečio pramoga ,, A-a-a pupa‘‘ 2018-10- 22 ,,Meškiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos
19. Akcija ,,Sveiko maisto abėcėlė. Pietų sriubos istorija‘‘ 2018-10-22-   26 ,,Ančiukų‘‘ grupės ugdytiniai, mokytojos

RUGSĖJO  MĖNESIO RENGINIAI

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Vykdymo terminas Vykdytojai
1. Rugsėjo 1- osios rytmetis ,, Rudenėlio takeliu į darželį aš skubu‘‘. Ežio ir kiškio lenktynės 2018-09-03  Darželio ugdytiniai,  pedagogai
2. Dalyvavimas Europos judriosios savaitės renginiuose ,,Mieste be savo automobilio‘‘- pokalbiai su vaikais apie automobilių taršą, fizinį aktyvumą. Akcija ,,Diena be automobilio‘‘ 2018-09 mėn. ,,Spalviukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
3.  Palengvinti vaiko adaptaciją naujojoje aplinkoje –   popietės ,, Linksmieji  žirniukai’’ 2018-09 mėn ,,Žirniukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
4. Tėvų susirinkimai priešmokyklinio ugdymo  ,,Spalviukai‘‘, ,, Darbščiosios bitutės‘‘ grupėse   2018-09-18 Spalviukų‘‘ , „Darbščiųjų bitučių“ grupių ugdytinių tėvai, pedagogai
5. Adaptacijos laikotarpiu teigiamam emociniam klimatui grupėje sukurti sportinis rytmetis ,,Sviedinuk , linksmas būk‘‘ 2018-09 mėn ,, Meškiukų‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogai
6. Ugdomieji žaidimai ,,Susipažįstame su naujais žaisliukais‘‘ 2018-09-03- 14 ,, Aitvarų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogės
7. Trumpalaikis projektas ,, Mano kūnas‘‘. Svečiuose  Visuomenės sveikatos  centro specialistė Aurelija Makackienė 2018-09-03- 12 ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogai
8. Sportinis rytmetis ,,Palenktyniaukime su draugu‘‘ 2018-09-18 ,,Papūgiukų‘‘, ,,Lašiukų‘‘ grupių  ugdytiniai, pedagogai
     9. Sveikatos valandėlė ,,Stebuklingų žodelių krepšelis‘‘ 2018-09-19  ,, Kiškiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
    10. Sveikatos savaitė ,, Boružiukai‘‘ –  tai vikruoliukai‘‘ 2018- 09-24 -28 ,,Boružiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
11. Žaidimų savaitė ,,Esu tau draugas. Būk juo ir tu‘‘ 2018-09-24 – 28  ,,Ančiukų‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogai
12.  Sportinė pramoga ,, Burbulų šalyje‘‘ 2018- 09-27 ,,Boružiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,