Renginiai

2017 – 2018 MOKSLO METAI

GEGUŽĖS MĖNESIO RENGINIAI

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Vykdymo terminas Vykdytojai
1.  Tėvų susirinkimai grupėse 2018-05 mėn.  Grupių pedagogės, ugdytinių tėvai
2. Sveikatos valandėlė ,,Aš saugus, kai žinau. Elgesys vasarą, gamtoje: prie vandens, laužo, miške‘‘ 2018-05 mėn. ,,Lašiukų‘‘ grupės ugdytiniai, jų tėvai, pedagogės
3. Projekto „Keliaukim į sveikatos šalį“ įgyvendinimas. Turinio sritis: Traumos ir smurtas 2018-05 mėn. ,,Spalviukų‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogės

 

4. Išvyka į Marijampolės pieno konservų fabriką 2018-05 mėn. ,,Spalviukų‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogės

 

5.

 

Išvyka ir dalyvavimas Saugaus eismo centro „LAS Z Kartos akademijos“ užsiėmimuose 2018-05 mėn. ,,Spalviukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogės

 

6. Projekto „Nekontaktinis regbis“ įgyvendinimas, tarpgrupinės apskrities ikimokyklinių įstaigų varžybos 2018-05 mėn. Regbio klubo „Grandis – 7“ klubo prezidentas – treneris Arvydas Kasperavičius, ,,Spalviukų‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogės
7. Pramoga lauke ,, Kiškio ir ežio lenktynės‘‘ 2018-05 mėn. ,, Kiškiukų‘‘ grupė, darželio bendruomenė
8. Vitražinių lėlių teatras ,,Vaivorykštė‘‘. Premjera ,,Drąsus mažylis‘‘ 2018-05-02 Darželio bendruomenė
9. Šventinės popietės ,,Visos gėlės, Jums mamytės‘‘ 2018-05 – 02-03- 04 Lopšelio-darželio  grupių ugdytiniai, jų tėvai, pedagogai, meninio ugdymo pedagogė
10. Tėvų susirinkimas, tema: „Vaikų pasiekimų vertinimas, brandumas mokyklai“ 2018-05-03 ,,Spalviukų‘‘ grupės pedagogės, ugdytinių tėvai
11. Sveikatos valandėlė ,,Mes sveiki, jei mūsų rankytės švarios‘‘ skirta pasaulinei rankų higienos dienai paminėti 2018-05-04 ,,Boružiukų‘‘, ,,Papūgiukų‘‘ grupių ugdytiniai, vaikų slaugytoja, pedagogės
12. Tėvų susirinkimas, tema : ,,Vaikų individualizuotų programų, pasiekimų ir gebėjimų vertinimas, patarimai tėvams ,kaip apsaugoti vaikus nuo nelaimingų atsitikimų vasaros atostogų metu 2018-05-08 ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ grupės pedagogės , ugdytinių tėvai
13. Dalyvavimas Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte ,,Lietuvos mažųjų žaidynių 2018‘‘ finaliniame festivalyje Alytuje 2018-05-12 ,, Aitvarų‘‘ grupės ugdytiniai, kūno kultūros instruktorė, pedagogė R. Mokolaitė
14. Trumpalaikis projektas ,, Draugystės suolelis (socialinis-emocinis ugdymas grupėje, naudojant įvairias kūrybines, individualias ir grupines užduotis bei suteikiant vaikams naudingos informacijos) 2018-05 – 14-25 ,,Boružiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogės
 

15.

 

Šventinis rytmetis „Lik sveikas, darželi‘‘ 2018-05-15

 

 

„Spalviukų“ grupės ugdytiniai, pedagogės, tėvai, animatoriai
16. Akcija ,,Sužinok savo AKS‘‘ skirta pasaulinei hipertenzijos dienai paminėti 2018-05-17 Darželio bendruomenė
17.  Išvyka ir dalyvavimas saugaus eismo centro ,,LAS Z Kartos akademija užsiėmimuose‘‘ 2018-05-21 ,, Aitvarų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogės
18.  Išvyka ir dalyvavimas saugaus eismo centro ,,LAS Z Kartos akademija užsiėmimuose‘‘ 2018-05-23 ,,Ančiukų‘‘ grupių ugdytiniai, pedagogės
19.  Sporto šventė ,, Aš ir tu – sportuokime kartu‘‘ skirta vaikų gynimo dienai paminėti 2018-05-24 Darželio bendruomenė
20. Išleistuvių šventinis rytmetis ,,Lik sveikas, darželi‘‘ 2018-05-25 ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ ugdytiniai, jų tėvai, pedagogės
21.  Ekskursija į Marijampolės  UAB ,,Mantinga‘‘ 2018-05-25 ,,Darbščiųjų bitučių ugdytiniai, jų tėvai, pedagogės
22. Sveikatos valandėlė ,,Žalingų įpročių žala mūsų organizmui – skirta pasaulinei dienai be tabako paminėti 2018-05-31 ,, Aitvarų‘‘, ,,Ančiukų‘‘ grupių ugdytiniai, vaikų slaugytoja,  pedagogės

BALANDŽIO MĖNESIO RENGINIAI

 

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Vykdymo terminas Vykdytojai
1. Dalyvavimas Respublikinėje kūrybinių fotografijų parodoje ,,Pavasariniai žiedai mamai‘‘ 2018-03-15 – 05-10 Žirniukų‘‘, ,,Meškiukų‘‘, ,,Žuvyčių‘‘ grupių ugdytiniai,  pedagogai
2. Akcija darželyje ,,Padėkime parskrendantiems paukšteliams susirasti namelius‘‘ 2018-03-26 – 04-06 ,,Kiškiukų‘‘, ,,Lašiukų‘‘, ,,Papūgiukų‘‘ grupių ugdytiniai, tėveliai, pedagogai
3. Piešinių paroda darželyje ,,Velykinis atvirukas‘‘ 2018-03-26 – 04-06 ,,Žirniukų‘‘, ,,Meškiukų‘‘, ,,Žuvyčių‘‘ ugdytiniai, tėveliai, pedagogai
4. Dalyvavimas Saugaus eismo centro „LAS Z Kartos akademijos“ užsiėmimuose 2018-04mėn. ,,Spalviukų‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogai
5. Sveikatos ugdymo projekto ,,Mažais žingsneliais sveikatos link‘‘ įgyvendinimas. Turinio sritis: „Saugus elgesys kieme, gamtoje“ 2018-04 mėn. Spalviukų‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogai
6. Dalyvavimas Saugaus eismo centro „LAS Z Kartos akademijos“ užsiėmimuose 2018-04 mėn Darbščiųjų bitučių‘‘ ugdytiniai, pedagogai
7. Projekto „Nekontaktinis regbis“ įgyvendinimas 2018-04 mėn. Regbio klubo „Grandis – 7“ klubo prezidentas – treneris Arvydas Kasperavičius, ,,Spalviukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
8. Dalyvavimas Saugaus eismo centro „LAS Z Kartos akademijos“ užsiėmimuose 2018-04mėn ,,Aitvarų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
9. Dalyvavimas Marijampolės savivaldybės ikimokyklinių ugdymo įstaigų lėlių teatro festivalyje ,,Lėlių pasakos –  2018‘‘ skirtame atkurtos Lietuvos šimtmečio paminėjimui 2018-04-04 ,, Aitvarų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai, meninio ugdymo pedagogė
10. Balandžio 6-oji Saugaus eismo diena Lietuvoje. Saugaus eismo pamokėlės  ,,Kelių eismo taisyklės vaikams‘‘ 2018-04-06 ,, Darbščiųjų bitučių‘‘ ugdytiniai, pedagogai
11. Svečiuose socialinė pedagogė Diana Juškelienė. Prevencinė pamokėlė „Mes – būsimi pirmokai. Ar verta nerimauti?“
2018-04-09 ,, Darbščiųjų bitučių‘‘ ugdytiniai, socialinė pedagogė
12. Organizavimas ir dalyvavimas Respublikinės ankstyvojo amžiaus vaikų piešinių su netradicinėmis priemonėmis  parodos ,,Mamytės delnuose‘‘ 2018-04-09 – 05-12 Žirniukų‘‘, ,,Meškiukų‘‘, ,,Žuvyčių‘‘ ugdytiniai,  pedagogai, Respublikos ikimokyklinės įstaigos
13. Dalyvavimas Saugaus eismo centro „LAS Z Kartos akademijos“ užsiėmimuose 2018-04-11 ,,Ančiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
14. Organizavimas ir dalyvavimas Lietuvos  ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekto ,,Lietuvos mažųjų žaidynės 2018 – II etapo Šaltinio pagrindinėje mokykloje 2018-04-12 Lopšelio-darželio ugdytiniai, Miesto ikimokyklinės įstaigos, kūno kutūros instruktorė, pedagogai  
15. Trumpalaikis projektas ,, Pavasaris kalba paukštelio balsu‘‘ 2018-04-09 – 13 ,,Boružiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
16. Teatralizuotas koncertas. ,,Trys draugai‘‘- Kapitono Girgintono nuotykiai‘‘ 2018-04-17 Darželio bendruomenė
17. Trumpalaikis projektas ,,Sveikos ir stiprios pėdutės‘‘ 2018-04-16 – 20 ,,Ančiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
18. Dalyvavimas Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro bei Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkos valdymo skyriaus organizuojamoje akcijoje ,,Darom 2018‘‘ 2018-04-20 Darbščiųjų bitučių‘‘, ,,Spalviukų‘‘grupių ugdytiniai, pedagogai, darželio bendruomenė
19. Dalyvavimas  Menų studijos ,,Linksmos spalvos‘‘, Respublikiniame vaikų ir moksleivių piešinių konkurse „Lietuvos architektūros perlai“ skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti 2018-04 -25 ,,Spalviukų‘‘, ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ grupių  ugdytiniai, pedagogai

KOVO MĖNESIO RENGINIAI

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Vykdymo terminas Vykdytojai
1. Dalyvavimas Tarptautiniame vaikų piešinių konkurse „Lietuviais esame mes gimę…“ 2018 – 03mėn. ,,Spalviukų‘‘ grupės pedagogės, ugdytiniai:

Gabrielius Jakimavičius,

Amanda Žiugždaitė,

Austėja Burbaitė

2. Sveikatos ugdymo projekto ,,Mažais žingsneliais sveikatos link‘‘ įgyvendinimas. Turinio sritis: „Saugus elgesys gatvėje“ 2018 – 03mėn. ,,Spalviukų‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogės
3. Dalyvavimas Lietuvos kalbos dienų renginiuose  darželyje 2018 – 03mėn. Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai, pedagogės
4. Sveikatos valandėlė ,,Kad rankelės būtų švarios‘‘ 2018 – 03mėn. ,,Meškiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogės
5. Vaikų kūrybiniai atradimai pasitelkiant pasaką 2018 – 03mėn. ,,Kiškiukų‘‘, ,,Lašiukų‘‘ grupių ugdytiniai, pedagogės
6. Protų mūšis ,, Ką aš žinau apie Lietuvą‘‘- skirtas Lietuvos šimtmečiui paminėti 2018 – 03mėn. ,,Aitvarų‘‘, ,,Ančiukų‘‘ grupių ugdytiniai, pedagogai
7. Išvyka į Marijampolės Kraštotyros muziejų 2018 – 03mėn. ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogės
8. Ekskursija į Marijampolės P. Kriaučiūno viešosios bibliotekos vaikų edukacijos ir laisvalaikio centrą 2018 – 03mėn. ,,Spalviukų‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogės
9. Dalyvavimas Respublikiniame  projekte ,,Sveikata visus metus‘‘ 2018 – 03mėn. ,,Spalviukų‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogės
10. Dalyvavimas Kaziuko mugėje 2018-03-02 Įstaigos bendruomenė
11. Dalyvavimas Marijampolės savivaldybės ikimokyklinių ugdymo įstaigų skaitovų festivalyje ,,Eilėraščių kraitelė – 2018‘‘, skirtame Lietuvos šimtmečiui paminėti 2018-03-05 ,,Papūgiukų‘‘, ,,Aitvarų‘‘ grupių ugdytiniai, pedagogai
12. Pasakų ir kitokių Lietuvių kalbos stebuklų diena. Skaitovų konkursas ,,Margas žodžių pasaulis‘‘ 2018-03-06 ,,Darbščiųjų bitučių‘‘, lopšelio-darželio ugdytiniai,   pedagogės
13. Marijampolės ikimokyklinio ugdymo įstaigų priešmokyklinių grupių ugdytinių 2 prieš 2 krepšinio varžybos ,, Mažųjų krepšinis – 2018‘‘ Lietuvos šimtmečiui paminėti 2018-03-08 Marijampolės miesto ikimokyklinės įstaigos, kūno kultūros instruktorė
14. Dalyvavimas Saugaus eismo centro „LAS Z Kartos akademijos“ užsiėmimuose 2018-03-08 ,, Ančiukų‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogės
15. Dalyvavimas Saugaus eismo centro „LAS Z Kartos akademijos“ užsiėmimuose 2018-03-09 ,,Spalviukų‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogės
16. Šventinis rytmetis Kovo-11 proga ,,Kartu mes – tai Lietuva‘‘ 2018-03-09 ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogės, darželio bendruomenė
17. Dalyvavimas saugaus eismo centro „LAS Z kartos akademijos“ užsiėmimuose 2018-03-12 „Darbščiųjų bitučių“ grupės ugdytiniai, pedagogės
18. Susitikimas su Kapitonu Flintu 2018-03-13 Darželio bendruomenė
19 . Sveikatos valandėlė ,,Kas slepiasi sveikatos skrynelėje‘‘(vaisių ir daržovių svarba) 2018-03-13 ,,Lašiukų‘‘, ,,Papūgiukų‘‘ grupių ugdytiniai, vaikų slaugytoja
20. Šventinis rytmetis ,,Žemė – šalelė mūsų gimta‘‘- skirtas  Žemės dienai paminėti 2018-03-20 ,,Boružiukų‘‘, ,,Papūgiukų‘‘ grupių ugdytiniai, pedagogės darželio bendruomenė
21. Išvyka į kraštotyros muziejų. Edukacinė pamoka „Margučių magija“ 2018-03-21 „Darbščiųjų bitučių“ grupės ugdytiniai, pedagogės
22. Išvyka į Kartų namus. Akcija „Pasidalinkime gerumu“. 2018-03-22 „Darbščiųjų bitučių“ grupės ugdytiniai, pedagogės, „Spalviukų“ grupės ugdytiniai Domas Č., Domas V.
23. Dalyvavimas Respublikinėje  veiksmo savaitėje „Be patyčių – 2018“. Socialinė akcija ,,Užkrėsk gerumu‘‘ 2018-03 – 19-25 Lopšelio-darželio ugdytiniai, socialinė pedagogė, pedagogai
24. Spektaklis ,,Voro vestuvės‘‘- skirtas Tarptautinei teatro dienai paminėti 2018-03-27 ,, Ančiukų‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogės, darželio bendruomenė
25. Dalyvavimas Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų 13-ojo Tarptautinio dramos kolektyvų festivalyje ,,Mažieji obuoliukai 2018 2018-03-29 ,, Ančiukų‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogės, darželio bendruomenė
26. Dalyvavimas Respublikiniame  piešinių konkurse „Lietuvos architektūros perlai“ 2018-03- 04mėn. ,,Spalviukų‘‘, ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ ugdytiniai, pedagogės
27. Dalyvavimas Respublikiniame projekte  „Lietuvos mažųjų žaidynės – 2018“

II – etape

2018-03-04mėn.  Lopšelio-darželio ugdytiniai, kūno kultūros instruktorė,  pedagogės

VASARIO MĖNESIO RENGINIAI

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Vykdymo terminas Vykdytojai
     1. Tarptautinio eTwinning projekto „MY NATTIVE LAND (“ Mano gimtasis kraštas“), skirto Lietuvos šimtmečiui paminėti įgyvendinimas 2018-02 mėn. ,,Spalviukų‘‘, „Ančiukų“ grupės ugdytiniai, pedagogės, Europos šalys
2. Vasaris – sveikatingumo mėnuo. Sportinių varžybų su „Darbščiųjų bitučių“ ugdytiniais organizavimas 2018-02 mėn. ,, Spalviukų‘‘, ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ grupių ugdytiniai, pedagogės
3. Sveikatos valandėlė ,,Asmens higiena‘‘ 2018-02 mėn. ,,Aitvarų‘‘ grupės ugdytiniai, vaikų slaugytoja, pedagogės
4. Sveikatos valandėlė ,,Rankų higiena‘‘ 2018-02 mėn. ,,Kiškiukų‘‘ grupės ugdytiniai, vaikų slaugytoja, pedagogės
5. Rytmetis ,,Gardžioji duonelė‘‘ ir piešinių paroda,, Duonos kelias‘‘ skirta Šv. Agotos,  duonos dienai paminėti 2018-02-05 ,,Papūgiukų‘‘, ,,Kiškučių‘‘ grupių ugdytiniai, pedagogai, įstaigos bendruomenė
6. Išvyka į „LAS Z Kartos akademiją“ – saugaus eismo salę – labirintą 2018-02-09 „Spalviukų“ grupės ugdytiniai, pedagogės
7. Vaikų ir tėvų kūrybinė darbelių paroda ,,Tu pati gražiausia mano Lietuva‘‘ 2018-02-05 –  13 ,,Boružiukų‘‘ grupės ugdytiniai, tėvai, pedagogai
8. Šeimos diena. Edukacinė valandėlė ,,Duonutės kepimas‘‘ 2018-02-07 ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ grupių ugdytiniai, pedagogės, tėvai
9. Kūrybinis rytmetis ,, Mūsų rankelės kuria Lietuvai‘‘ 2018-02-12 ,,Žirniukų‘‘, ,,Meškiukų‘‘ grupių ugdytiniai, pedagogės
10. Šventinio  Užgavėnių renginio „Žiema, žiema bėk iš kiemo“ organizavimas 2018-02-13 Įstaigos bendruomenė
11. Piešinių paroda lopšelio- darželio salėje ,,Lietuvai – 100‘‘ 2018- 02- 14 ,, Ančiukų‘‘, ,,Spalviukų‘‘ grupių ugdytiniai, pedagogės
12. Šventinis  rytmetis „Lietuvėle tu graži“ , skirtas vasario 16 – ąjai, Lietuvos valstybės  atkūrimo dienai, Lietuvos šimtmečiui paminėti 2018-02-14 Įstaigos bendruomenė
     13.

 

Edukacinis rytmetis lauke ,,Parašyk Lietuvos vardą kitaip‘‘ (Lietuvos vardo rašymas ant sniego) 2018-02-14 ,,Boružiukų‘‘ grupės ugdytiniai, tėvai, pedagogės
     14.  Dalyvavimas miesto ikimokyklinių įstaigų akcijoje- performanse ,,Aš tavo Gimtinė‘‘ 2018-02-14  ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ ugdytiniai, pedagogės
 

15.

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninių darbų paroda „Mano gimtasis kraštas po šimtmečio saule“, skirta Lietuvos šimtmečiui paminėti, Marijampolės P. Kriaučiūno Viešosios bibliotekos vaikų edukacijos ir laisvalaikio centre                                           2018-02-15- 2018-03-12

 

 

Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai, pedagogai ir tėvai
16.  Edukacinė  valandėlė ,,Audžiu trispalvį kalbos taką‘‘. Vaikų mintys apie Lietuvą, lietuvių kalbą 2018-02-16 ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ grupių ugdytiniai, pedagogės
17. Sveikatos ugdymo projekto ,,Keliaukim į sveikatos šalį‘‘ įgyvendinimas. Turinio sritis: ,,Maistas ir mityba“ 2018-02-16 – 24 ,,Spalviukų‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogės
18. Tarptautinės gimtosios kalbos dienos paminėjimas     2018-02-21 ,, Spalviukų‘‘, ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ grupių ugdytiniai, pedagogės
19. Sveikatos valandėlė „Ir juoksis dantukai- sveikučiai blizgės“. 2018-02-22 „Lašiukų“ grupės ugdytiniai, vaikų slaugytoja, pedagogės
20.  Lietuvių liaudies dainų ir šokių diena         ,, Lietuvėle, nešu tau dainą savoj širdy‘‘     2018- 02-23 ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ grupių ugdytiniai, pedagogės
21. Šventinis rytmetis darželio salėje Lietuvos 100-mečiui paminėti:

„Lietuvaičiai mes maži – šokim ir dainuokime linksmai visi“.

2018-02-27 „Lašiukų“ ir „Kiškiukų“  grupių ugdytiniai ir auklėtojos

SAUSIO MĖNESIO RENGINIAI

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Vykdymo terminas Vykdytojai
1. Žiemos pramogos ,, Spalvotas sniegas‘‘ 2018- 01mėn. ,,Aitvarų‘‘, ,,Kiškiukų‘‘, ,,Lašiukų‘‘ grupių ugdytiniai, pedagogai
2. Tarptautinio eTwinning projekto „My native land“ („Mano gimtasis kraštas“) , skirto Lietuvos valstybės atkūrimo 100 – mečiui paminėti organizavimas 2018 – 01-02 mėn. „Spalviukų“ grupės pedagogės, ugdytiniai
3. Dalyvavimas tarptautiniame eTwinning projekte „My native land“ (,, Mano gimtasis kraštas‘‘) 2018- 01mėn. „Ančiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
4. Rytmetis ,, Kaip gimsta knyga‘‘. Dalyvauja Kauno technologijos universiteto docentė A. Kabelkaitė – Lukoševičė 2018- 01mėn. ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
5. Sveikatingumo valandėlė ,,Skani arbatėlė su citrina sušildo šaltą žiemos dieną‘‘ 2018- 01mėn ,,Boružiukų‘‘  grupės ugdytiniai , pedagogai
6. Trumpalaikis projektas ,, Keturi metų laikai‘‘. Medžių dekoravimas pagal metų laikus. 2018-01mėn. ,, Meškiukų‘‘ grupės ugdytiniai, tėvai, darželio pedagogės
7. Žiemos linksmybių šventė. Rogių diena. 2018-01mėn ,,Ančiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai , darželio bendruomenė
8. Akcija ,,Globokime paukštelius žiemą‘‘ 2018-01-02 – 02.28 ,,Boružiukų‘‘, „Žirniukų‘‘, Papūgiukų‘‘ grupių ugdytiniai , pedagogai
9. Šventinio  renginio „Trys karaliai” organizavimas lopšelio – darželio bendruomenei 2018-01-05 Meninio ugdymo pedagogė,  grupių pedagogai
10. Dalyvavimas visuotinėje pilietinėję iniciatyvoje  „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtoje Sausio 13-ąjai – Laisvės gynėjų dienai paminėti. 2018-01-12 Grupių pedagogės
11. Sveikatos ugdymo projekto ,,Mažais žingsneliais sveikatos link‘‘ įgyvendinimas. Turinio sritis: ,,Saugus elgesys lauke žiemą” 2018-01-15 – 19 ,,Spalviukų‘‘ grupės pedagogės, ugdytiniai,
12. Dalyvavimas miesto meninių  darbų parodoje skirtoje Lino dienai paminėti ,,Melsvas aš linelis‘‘ 2018-01-22 ,, Boružiukų‘‘, Žirniukų‘‘, ,,Meškiukų‘‘, ,, Papūgiukų‘‘ grupių ugdytiniai, pedagogai
13. Judrioji pramoga ,,Noriu bėgioti, judėti, straksėti‘‘ 2018-01- 24 ,, Papūgiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogės
14. Žiemos linksmybių savaitė.  Eksperimentų su vandeniu, sniegu, ledu dienos. 2018-01- 24 – 28 ,, Aitvarų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogės

 GRUODŽIO MĖNESIO RENGINIAI

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Vykdymo terminas Vykdytojai
   1.  Netradicinė dailės technika  ,,Piešimas su smėliu‘‘ 2017 – gruodis ,,Aitvarų‘‘,  ,,Kiškiukų‘‘ grupių ugdytiniai, pedagogės
   2. Sveikatos ugdymo projekto “Mažais žingsneliais sveikatos link…” įgyvendinimas. Turinio sritis: “Santykiai su kitais žmonėmis“ 2017- gruodis „Spalviukų“  grupės ugdytiniai, pedagogės
    3. Dalyvavimas tarptautiniame eTwinning projekte  „Christma‘s cards Exchange 2017“ 2017  – gruodis „Spalviukų“  grupės ugdytiniai, pedagogės
    4.  Psichologės  V. Servutienės  paskaita ,,Aukime kartu. Auklėjimas tarp  ,,galima – draudžiama‘‘ 2017 – 12 – 04 Lopšelio- darželio pedagogai, tėvai
    5.  Edukacinis žaidimas ,,Auk sveikas‘‘ 2017 –  12 – 06 ,, Boružiukų‘‘   grupės ugdytiniai,  pedagogės
    6. Popietė šeimai „Advento ramybėj sustokim…“ (Advento vakaronė „Nupinsim Advento vainiką“, „Ebru meno terapija visai šeimai“, pasikalbėjimai) 2017 – 12 – 07 „Spalviukų“  grupės ugdytiniai, tėvai, pedagogės
    7. Judrioji valandėlė ,, Daryk kaip aš‘‘ 2017 – 12 – 07 ,,Žuvyčių‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogės
8. Dalyvavimas miesto ikimokyklinių įstaigų turnyre „Advento futboliukas –  2017“ 2017 – 12 – 08 „Spalviukų“  grupės ugdytiniai, pedagogės, kūno kultūros  instruktorė
9.  Piešimas ant vandens. „Ebru meno terapija su tėvais “ 2017 – 12 – 08 ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ grupių ugdytiniai, tėvai, pedagogės
10.  Trumpalaikis projektas ,, Dantukai-kramtukai‘‘ 2017- 12 – 11 – 15 ,,Papūgiukų‘‘ grupės ugdytinai, vaikų slaugytoja , pedagogės
11.  Sveikatos valandėlė ,, Švarios rankytės – sveikas aš‘‘ 2017 – 12 – 14 „Lašiukų “  grupės ugdytiniai, vaikų slaugytoja,  pedagogės
  12. Ekskursija į Marijampolės kultūros centrą: muzikinės pasakos „Tilidūda“ stebėjimas, susitikimas su Kalėdų Seneliu. 2017 – 12 – 14 „Spalviukų“  grupės ugdytiniai, tėvai, pedagogės
13.  Kalėdų karnavalas ,, Voro vestuvės‘‘ 2017- 12 – 19 „Ančiukų‘‘,  grupių ugdytiniai, tėvai, pedagogės
14.   Atvira veikla tėvams. ,, Plaukimas į Kalėdas – 2017‘‘ 2017 – 12 – 20 ,,Aitvarų‘‘, ,,Ančiukų‘‘,  grupių ugdytiniai, plaukimo instruktorė
15.  Šventinė popietė ,, Kalėdų senelio dovanos‘‘ 2017 – 12 – 20 Žuvyčių‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogės
16.  Susitikimas su Kalėdų seneliu . ,,Ledo šalies pasakos‘‘ 2017 – 12 – 20 ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ grupių ugdytiniai, tėvai, pedagogai
  17. Šventinė popietė su Kalėdų seneliu ir Alytaus  lėlių teatro aktoriais 2017  – 12 – 21

 

 

„Žirniukų“, ,,Aitvarų‘‘, ,,Boružiukų‘‘, ,,Lašiukų‘‘, ,,Kiškiukų‘‘  grupės ugdytiniai,  tėvai, pedagogės
18.  Atvira veikla tėvams. ,,Plaukimas į Kalėdas – 2017‘‘ 2017- 12- 21 ,,Spalviukų‘‘, ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ grupių ugdytiniai, plaukimo instruktorė
19.  Šventinė popietė ,,Ateik , Kalėdų seneli‘‘ 2017- 12- 21 Papūgiukų‘‘grupės ugdytinai, tėvai, pedagogės
20. Susitikimas su Kalėdų seneliu . ,,Mes nykštukai, mes maži‘‘ 2017- 12- 22 ,,Meškiukų‘‘ grupės ugdytiniai, tėvai, pedagogai

LAPKRIČIO MĖNESIO RENGINIAI

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Vykdymo terminas Vykdytojai
1. Sveikatos ugdymo projekto  ,,Mažais žingsneliais sveikatos link…‘‘ įgyvendinimas. Turinio sritis :  ,,Asmens ir aplinkos higiena‘‘ 2017-11 mėn ,, Spalviukų‘‘grupės ugdytiniai, pedagogės
2. Muzikinė – edukacinė pramoga

,, Piemenėlių darbeliai‘‘

2017-11 mėn ,,Žirniukų‘‘ , ,,Meškiukų‘‘ grupės ugdytiniai,   pedagogės, darželio ugdytiniai
3. Trumpalaikis projektas ,, Augu sveikas ir stiprus‘‘ 2017-11 mėn ,, Boružiukų ‘‘grupės ugdytiniai, pedagogės
4. Kitokiadienis. Muzikinis rytmetis  ,,Pyrago diena‘‘ 2017 -11- 03

 

,, Žirniukų‘‘ , ,,Meškiukų‘‘ grupės ugdytiniai,   pedagogės, darželio ugdytiniai
5. Nacionalinės ,, Atšvaito dienos minėjimas‘‘. Piešinių  paroda ,, Būk matomas‘‘

 

2017-11-06 ,, Spalviukų‘‘, ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ , ,,Aitvarų‘‘, ,,Ančiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
6. Trumpalaikis projektas ,, Iš pasakų skrynelės‘‘ 2017-11-06 – 10 ,,Aitvarų‘‘ , ,,Papūgiukų‘‘ grupių ugdytiniai, pedagogės
7.  Edukacinė pamokėlė vaikams  ,,Būk saugus ir matomas‘‘. Susitikimas su Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato , kelių policijos skyriaus pareigūnais

 

2017-10-07 ,, Spalviukų‘‘, ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ , ,,Aitvarų‘‘, ,,Ančiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
8. Trumpalaikis projektas ,,Spalva ir muzika vaiko gyvenime‘‘ 2017-11-13 –

24

,, Lašiukų ‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogės
9.  Veikla grupėje. Netradicinės dailės technikos – ,,Piešimas ant plėvelės‘‘ 2017-11-15

 

,,Kiškiukų“ grupės ugdytiniai, pedagogės

 

 

10. Renginys skirtas Tarptautinei tolerancijos dienai ,, Esu tau draugas- būk draugu ir tu‘‘ 2017-11-16 ,, Ančiukų‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogės, darželio ugdytiniai
11. Kitokiadienis ,,Visi į spalvotą garvežiuką‘‘ 2017-11-17 ,,Lašiukų‘‘, ,,Kiškiukų‘‘ , ,,Papūgiukų‘‘ grupių pedagogės, darželio ugdytiniai
12.  Kluono teatras . Spektaklis

,, Kluono išdaigos‘‘

2017-11-21 Darželio bendruomenė
13. Išvyka į profesinio rengimo centrą 2017-11- 23  ,, Darbščiųjų bitučių ‘‘grupės ugdytiniai, pedagogės
14. Išvyka į asmeninių – komandinių šaškių pirmenybes lopšelyje – darželyje „Pasaka“ 2017-11-23 Priešmokyklinių grupių ugdytiniai, pedagogai
15. Išvyka į kraštotyros muziejų. Dalyvavimas edukacinėje veikloje „Minkysim, puodynėlę lipdysim“ 2017-11-23 „Spalviukų“ grupės ugdytiniai, pedagogės
16. Žibintų šventė ,,Šviesos ir tamsos magija‘‘ 2017-11- 24 ,,Meškiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogės, darželio ugdytiniai
17.  Tarptautinės draugo dienos minėjimas . Pokalbiai, diskusijos, žaidimai 2017-11-29 ,,Spalviukų‘‘grupės ugdytiniai,  pedagogės
18. Ekskursija į „Šaltinio“ pagrindinę mokyklą 2017-11-29 ,,Spalviukų‘‘ grupės  pedagogės, ugdytiniai
19. Susitikimas su grupės tėveliais

,, Pavakarokim žibintų šviesoje‘‘

2017-11-30 ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogės

SPALIO MĖNESIO RENGINIAI

 

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Vykdymo terminas Vykdytojai
1. Dalyvavimas Respublikiniame ikimokyklinių įstaigų prevenciniame projekte ,, Žaidimai moko‘‘. Projekto tikslas – žaidimų pagalba lavinti penkiamečių erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti  ir tobulinti smulkiuosius judesius. 2017- 2018

mokslo metai

,, Aitvarų‘‘ grupės ugdytiniai,  logopedė , pedagogės
2. Mokytojo dienos minėjimas darželyje ,, Auklėtoja, ačiū , kad esi!‘‘

 

2017-10-05 Meninio ugdymo pedagogė, ,,Ančiukų‘‘ grupės ugdytiniai, įstaigos bendruomenė
3. Dalyvavimas Marijampolės Savivaldybės  tradicinėje derliaus  šventėje „Sūduvos kraitė 2017“ 2017-10-07 Meninio ugdymo pedagogė, pedagogės su ugdytiniais, tėvai
4. Trumpalaikis projektas ,, Rudenėlio gėrybės‘‘ 2017-10-09 –

20

,, Papūgiukų‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogės
5. Dalyvavimas Marijampolės savivaldybės ir Visuomenės sveikatos biuro organizuojamame -Mokinių , mokytojų ir sveikatos specialistų konkurse ,,Sveikuolių sveikuoliai‘‘  

 

2017-10-09

Kūno kultūros instruktorė , priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai, vaikų slaugytoja, pedagogės
6. Rudenėlio šventė. ,, Lapai sukasi ratu, rudenėli ,  kaip gražu“ 2017-10-10 Meninio ugdymo pedagogė,  lopšelio-darželio ugdytiniai, pedagogės
7. Dalyvavimas  Respublikiniame VŠĮ RV Agentūros organizuojamame  aplinkosauginiame konkurse ,,Kita forma‘‘ 2017-10 mėn. ,,Spalviukų‘‘, ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ grupių ugdytiniai, pedagogės
8. Sveikatos ugdymo projekto ,,Keliaukim į sveikatos šalį įgyvendinimas. Turinio sritis: ,,Sveikata – didžiausias turtas‘‘. Pirminis žinių ir gebėjimų tyrimas. 2017-10 mėn. ,, Spalviukų‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogės
9. Veikla su interaktyvia lenta ,, Rudens spalvų fantazija‘‘ 2017-10 mėn.  ,, Spalviukų ‘‘grupės ugdytiniai, pedagogės
10.  Atvira veikla tėvams ,,Ebru menas- tapymas ant vandens ‘‘ 2017-10mėn. ,,Darbščiųjų bitučių‘‘grupės ugdytiniai, jų tėvai,  pedagogės
11. Išvyka į Marijampolės knygyną ,,Pegasas‘‘ 2017-10-10 ,,Aitvarų ‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogės
12. Sveikatingumo rytmetis ,,Rieda žirniukai‘‘ 2017-10-11 ,,Žirniukų‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogės
13. Sportinė pramoga ,, Rudenėlis jau atėjo‘‘ 2017-10-18 ,,Meškiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogės
14. Teatro studija darželyje . Seku , seku pasakėlę 2017-10-19 ,,Lašiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogės,
15.

 

 

 Sveikatingumo pramoga  ,,Morkiadienis‘‘

 

2017-10-20

 

 

,,Kiškiukų“ grupės ugdytiniai, pedagogės

 

16.  Sveikatingumo pramoga ,,Obuoliadienis‘‘  

2017-10-27

 

,,Kiškiukų“ grupės ugdytiniai, pedagogės

 

RUGSĖJO  MĖNESIO RENGINIAI

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Vykdymo terminas Vykdytojai
1. Rugsėjo 1 – osios šventės renginys  ,,Vasarėlę palydėjom , į darželį atskubėjom‘‘. Vaikų diskoteka su kluonu 2017- 0 9 – 01  Darželio ugdytiniai,  pedagogai
2. Dalyvavimas Europos judriosios savaitės renginiuose ,,Mieste be savo automobilio‘‘- pokalbiai su vaikais apie automobilių taršą, fizinį aktyvumą 2017- 09 mėn. ,,Spalviukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
3.  Palengvinti vaiko adaptaciją naujojoje aplinkoje –   popietės ,, Linksmieji  traukinukai’’ 2017- 09 mėn ,,Žirniukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
4. Tėvų susirinkimas priešmokyklinio ugdymo  ,,Spalviukai‘‘ grupėje 2017- 09 mėn Spalviukų‘‘ grupės ugdytinių tėvai, pedagogai
5. Trumpalaikis projektas ,,Mes rūšiuojam‘‘ 2017- 09 mėn ,, Aitvarų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogės
6. Trumpalaikis projektas ,, Mano kūnas‘‘. Svečiuose  Visuomenės sveikatos  centro specialistė Aurelija Makackienė 2017- 09 – 04  – 15 ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogai
      7. Trumpalaikis projektas ,, Nėra blogo oro, yra bloga apranga‘‘ 2017- 09 – 10 mėn.  ,,Ančiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
      8. Tėvų susirinkimas priešmokyklinio ugdymo  ,,Darbščiosios  bitutės‘‘ grupėje. Susitikimas su psichologe R. Bliūdžiuviene 2017- 09 – 13 ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ grupės  ugdytinių tėvai,  pedagogai
      9. Sveikatos savaitė ,, Boružiukai‘‘ –  tai šaunuoliai, jie tikri greiti vikruoliai‘‘ 2017- 09 – 18 -22 ,,Boružiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
      10. Sveikatos valandėlė ,, Būsiu sveikas , kaip ridikas‘‘ 2017- 09 – 20 ,,Papūgiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
11. Adaptacijos laikotarpiu teigiamam emociniam klimatui grupėje sukurti sportinis rytmetis ,,Sviedinuk , linksmas būk‘‘ 2017- 09 – 22 ,, Meškiukų‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogai
12. Drevinuko teatras .  Spektaklis vaikams ,,Stebuklų šalyje‘‘ 2017- 09- 27 Darželio ugdytiniai, pedagogai
12.  Sportinė pramoga ,, Keliaujame į rudenėlio šalį 2017- 09 – 27 ,, Kiškiukų‘‘ , ,,Lašiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai

 

SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,