Renginiai

2017 – 2018 MOKSLO METAI

 GRUODŽIO MĖNESIO RENGINIAI

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Vykdymo terminas Vykdytojai
   1.  Netradicinė dailės technika  ,,Piešimas su smėliu‘‘ 2017 – gruodis ,,Aitvarų‘‘,  ,,Kiškiukų‘‘ grupių ugdytiniai, pedagogės
   2. Sveikatos ugdymo projekto “Mažais žingsneliais sveikatos link…” įgyvendinimas. Turinio sritis: “Santykiai su kitais žmonėmis“ 2017- gruodis „Spalviukų“  grupės ugdytiniai, pedagogės
    3. Dalyvavimas tarptautiniame eTwinning projekte  „Christma‘s cards Exchange 2017“ 2017  – gruodis „Spalviukų“  grupės ugdytiniai, pedagogės
    4.  Psichologės  V. Servutienės  paskaita ,,Aukime kartu. Auklėjimas tarp  ,,galima – draudžiama‘‘ 2017 – 12 – 04 Lopšelio- darželio pedagogai, tėvai
    5.  Edukacinis žaidimas ,,Auk sveikas‘‘ 2017 –  12 – 06 ,, Boružiukų‘‘   grupės ugdytiniai,  pedagogės
    6. Popietė šeimai „Advento ramybėj sustokim…“ (Advento vakaronė „Nupinsim Advento vainiką“, „Ebru meno terapija visai šeimai“, pasikalbėjimai) 2017 – 12 – 07 „Spalviukų“  grupės ugdytiniai, tėvai, pedagogės
    7. Judrioji valandėlė ,, Daryk kaip aš‘‘ 2017 – 12 – 07 ,,Žuvyčių‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogės
8. Dalyvavimas miesto ikimokyklinių įstaigų turnyre „Advento futboliukas –  2017“ 2017 – 12 – 08 „Spalviukų“  grupės ugdytiniai, pedagogės, kūno kultūros  instruktorė
9.  Piešimas ant vandens. „Ebru meno terapija su tėvais “ 2017 – 12 – 08 ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ grupių ugdytiniai, tėvai, pedagogės
10.  Trumpalaikis projektas ,, Dantukai-kramtukai‘‘ 2017- 12 – 11 – 15 ,,Papūgiukų‘‘ grupės ugdytinai, vaikų slaugytoja , pedagogės
11.  Sveikatos valandėlė ,, Švarios rankytės – sveikas aš‘‘ 2017 – 12 – 14 „Lašiukų “  grupės ugdytiniai, vaikų slaugytoja,  pedagogės
  12. Ekskursija į Marijampolės kultūros centrą: muzikinės pasakos „Tilidūda“ stebėjimas, susitikimas su Kalėdų Seneliu. 2017 – 12 – 14 „Spalviukų“  grupės ugdytiniai, tėvai, pedagogės
13.  Kalėdų karnavalas ,, Voro vestuvės‘‘ 2017- 12 – 19 „Ančiukų‘‘,  grupių ugdytiniai, tėvai, pedagogės
14.   Atvira veikla tėvams. ,, Plaukimas į Kalėdas – 2017‘‘ 2017 – 12 – 20 ,,Aitvarų‘‘, ,,Ančiukų‘‘,  grupių ugdytiniai, plaukimo instruktorė
15.  Šventinė popietė ,, Kalėdų senelio dovanos‘‘ 2017 – 12 – 20 Žuvyčių‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogės
16.  Susitikimas su Kalėdų seneliu . ,,Ledo šalies pasakos‘‘ 2017 – 12 – 20 ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ grupių ugdytiniai, tėvai, pedagogai
  17. Šventinė popietė su Kalėdų seneliu ir Alytaus  lėlių teatro aktoriais 2017  – 12 – 21

 

 

„Žirniukų“, ,,Aitvarų‘‘, ,,Boružiukų‘‘, ,,Lašiukų‘‘, ,, Kiškiukų‘‘  grupės ugdytiniai,  tėvai, pedagogės
18.  Atvira veikla tėvams. ,,Plaukimas į Kalėdas – 2017‘‘ 2017- 12- 21 ,,Spalviukų‘‘, ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ grupių ugdytiniai, plaukimo instruktorė
19.  Šventinė popietė ,,Ateik , Kalėdų seneli‘‘ 2017- 12- 21 Papūgiukų‘‘grupės ugdytinai, tėvai, pedagogės
20. Susitikimas su Kalėdų seneliu . ,,Mes nykštukai, mes maži‘‘ 2017- 12- 22 ,,Meškiukų‘‘ grupės ugdytiniai, tėvai, pedagogai

LAPKRIČIO MĖNESIO RENGINIAI

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Vykdymo terminas Vykdytojai
1. Sveikatos ugdymo projekto  ,,Mažais žingsneliais sveikatos link…‘‘ įgyvendinimas. Turinio sritis :  ,,Asmens ir aplinkos higiena‘‘ 2017-11 mėn ,, Spalviukų‘‘grupės ugdytiniai, pedagogės
2. Muzikinė – edukacinė pramoga

,, Piemenėlių darbeliai‘‘

2017-11 mėn ,,Žirniukų‘‘ , ,,Meškiukų‘‘ grupės ugdytiniai,   pedagogės, darželio ugdytiniai
3. Trumpalaikis projektas ,, Augu sveikas ir stiprus‘‘ 2017-11 mėn ,, Boružiukų ‘‘grupės ugdytiniai, pedagogės
4. Kitokiadienis. Muzikinis rytmetis  ,,Pyrago diena‘‘ 2017 -11- 03

 

,, Žirniukų‘‘ , ,,Meškiukų‘‘ grupės ugdytiniai,   pedagogės, darželio ugdytiniai
5. Nacionalinės ,, Atšvaito dienos minėjimas‘‘. Piešinių  paroda ,, Būk matomas‘‘

 

2017-11-06 ,, Spalviukų‘‘, ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ , ,,Aitvarų‘‘, ,,Ančiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
6. Trumpalaikis projektas ,, Iš pasakų skrynelės‘‘ 2017-11-06 – 10 ,,Aitvarų‘‘ , ,,Papūgiukų‘‘ grupių ugdytiniai, pedagogės
7.  Edukacinė pamokėlė vaikams  ,,Būk saugus ir matomas‘‘. Susitikimas su Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato , kelių policijos skyriaus pareigūnais

 

2017-10-07 ,, Spalviukų‘‘, ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ , ,,Aitvarų‘‘, ,,Ančiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
8. Trumpalaikis projektas ,,Spalva ir muzika vaiko gyvenime‘‘ 2017-11-13 –

24

,, Lašiukų ‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogės
9.  Veikla grupėje. Netradicinės dailės technikos – ,,Piešimas ant plėvelės‘‘ 2017-11-15

 

,,Kiškiukų“ grupės ugdytiniai, pedagogės

 

 

10. Renginys skirtas Tarptautinei tolerancijos dienai ,, Esu tau draugas- būk draugu ir tu‘‘ 2017-11-16 ,, Ančiukų‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogės, darželio ugdytiniai
11. Kitokiadienis ,,Visi į spalvotą garvežiuką‘‘ 2017-11-17 ,,Lašiukų‘‘, ,,Kiškiukų‘‘ , ,,Papūgiukų‘‘ grupių pedagogės, darželio ugdytiniai
12.  Kluono teatras . Spektaklis

,, Kluono išdaigos‘‘

2017-11-21 Darželio bendruomenė
13. Išvyka į profesinio rengimo centrą 2017-11- 23  ,, Darbščiųjų bitučių ‘‘grupės ugdytiniai, pedagogės
14. Išvyka į asmeninių – komandinių šaškių pirmenybes lopšelyje – darželyje „Pasaka“ 2017-11-23 Priešmokyklinių grupių ugdytiniai, pedagogai
15. Išvyka į kraštotyros muziejų. Dalyvavimas edukacinėje veikloje „Minkysim, puodynėlę lipdysim“ 2017-11-23 „Spalviukų“ grupės ugdytiniai, pedagogės
16. Žibintų šventė ,,Šviesos ir tamsos magija‘‘ 2017-11- 24 ,,Meškiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogės, darželio ugdytiniai
17.  Tarptautinės draugo dienos minėjimas . Pokalbiai, diskusijos, žaidimai 2017-11-29 ,,Spalviukų‘‘grupės ugdytiniai,  pedagogės
18. Ekskursija į „Šaltinio“ pagrindinę mokyklą 2017-11-29 ,,Spalviukų‘‘ grupės  pedagogės, ugdytiniai
19. Susitikimas su grupės tėveliais

,, Pavakarokim žibintų šviesoje‘‘

2017-11-30 ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogės

SPALIO MĖNESIO RENGINIAI

 

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Vykdymo terminas Vykdytojai
1. Dalyvavimas Respublikiniame ikimokyklinių įstaigų prevenciniame projekte ,, Žaidimai moko‘‘. Projekto tikslas – žaidimų pagalba lavinti penkiamečių erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti  ir tobulinti smulkiuosius judesius. 2017- 2018

mokslo metai

,, Aitvarų‘‘ grupės ugdytiniai,  logopedė , pedagogės
2. Mokytojo dienos minėjimas darželyje ,, Auklėtoja, ačiū , kad esi!‘‘

 

2017-10-05 Meninio ugdymo pedagogė, ,,Ančiukų‘‘ grupės ugdytiniai, įstaigos bendruomenė
3. Dalyvavimas Marijampolės Savivaldybės  tradicinėje derliaus  šventėje „Sūduvos kraitė 2017“ 2017-10-07 Meninio ugdymo pedagogė, pedagogės su ugdytiniais, tėvai
4. Trumpalaikis projektas ,, Rudenėlio gėrybės‘‘ 2017-10-09 –

20

,, Papūgiukų‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogės
5. Dalyvavimas Marijampolės savivaldybės ir Visuomenės sveikatos biuro organizuojamame -Mokinių , mokytojų ir sveikatos specialistų konkurse ,,Sveikuolių sveikuoliai‘‘  

 

2017-10-09

Kūno kultūros instruktorė , priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai, vaikų slaugytoja, pedagogės
6. Rudenėlio šventė. ,, Lapai sukasi ratu, rudenėli ,  kaip gražu“ 2017-10-10 Meninio ugdymo pedagogė,  lopšelio-darželio ugdytiniai, pedagogės
7. Dalyvavimas  Respublikiniame VŠĮ RV Agentūros organizuojamame  aplinkosauginiame konkurse ,,Kita forma‘‘ 2017-10 mėn. ,,Spalviukų‘‘, ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ grupių ugdytiniai, pedagogės
8. Sveikatos ugdymo projekto ,,Keliaukim į sveikatos šalį įgyvendinimas. Turinio sritis: ,,Sveikata – didžiausias turtas‘‘. Pirminis žinių ir gebėjimų tyrimas. 2017-10 mėn. ,, Spalviukų‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogės
9. Veikla su interaktyvia lenta ,, Rudens spalvų fantazija‘‘ 2017-10 mėn.  ,, Spalviukų ‘‘grupės ugdytiniai, pedagogės
10.  Atvira veikla tėvams ,,Ebru menas- tapymas ant vandens ‘‘ 2017-10mėn. ,,Darbščiųjų bitučių‘‘grupės ugdytiniai, jų tėvai,  pedagogės
11. Išvyka į Marijampolės knygyną ,,Pegasas‘‘ 2017-10-10 ,,Aitvarų ‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogės
12. Sveikatingumo rytmetis ,,Rieda žirniukai‘‘ 2017-10-11 ,,Žirniukų‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogės
13. Sportinė pramoga ,, Rudenėlis jau atėjo‘‘ 2017-10-18 ,,Meškiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogės
14. Teatro studija darželyje . Seku , seku pasakėlę 2017-10-19 ,,Lašiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogės,
15.

 

 

 Sveikatingumo pramoga  ,,Morkiadienis‘‘

 

2017-10-20

 

 

,,Kiškiukų“ grupės ugdytiniai, pedagogės

 

16.  Sveikatingumo pramoga ,,Obuoliadienis‘‘  

2017-10-27

 

,,Kiškiukų“ grupės ugdytiniai, pedagogės

 

RUGSĖJO  MĖNESIO RENGINIAI

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Vykdymo terminas Vykdytojai
1. Rugsėjo 1 – osios šventės renginys  ,,Vasarėlę palydėjom , į darželį atskubėjom‘‘. Vaikų diskoteka su kluonu 2017- 0 9 – 01  Darželio ugdytiniai,  pedagogai
2. Dalyvavimas Europos judriosios savaitės renginiuose ,,Mieste be savo automobilio‘‘- pokalbiai su vaikais apie automobilių taršą, fizinį aktyvumą 2017- 09 mėn. ,,Spalviukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
3.  Palengvinti vaiko adaptaciją naujojoje aplinkoje –   popietės ,, Linksmieji  traukinukai’’ 2017- 09 mėn ,,Žirniukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
4. Tėvų susirinkimas priešmokyklinio ugdymo  ,,Spalviukai‘‘ grupėje 2017- 09 mėn Spalviukų‘‘ grupės ugdytinių tėvai, pedagogai
5. Trumpalaikis projektas ,,Mes rūšiuojam‘‘ 2017- 09 mėn ,, Aitvarų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogės
6. Trumpalaikis projektas ,, Mano kūnas‘‘. Svečiuose  Visuomenės sveikatos  centro specialistė Aurelija Makackienė 2017- 09 – 04  – 15 ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogai
      7. Trumpalaikis projektas ,, Nėra blogo oro, yra bloga apranga‘‘ 2017- 09 – 10 mėn.  ,,Ančiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
      8. Tėvų susirinkimas priešmokyklinio ugdymo  ,,Darbščiosios  bitutės‘‘ grupėje. Susitikimas su psichologe R. Bliūdžiuviene 2017- 09 – 13 ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ grupės  ugdytinių tėvai,  pedagogai
      9. Sveikatos savaitė ,, Boružiukai‘‘ –  tai šaunuoliai, jie tikri greiti vikruoliai‘‘ 2017- 09 – 18 -22 ,,Boružiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
      10. Sveikatos valandėlė ,, Būsiu sveikas , kaip ridikas‘‘ 2017- 09 – 20 ,,Papūgiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
11. Adaptacijos laikotarpiu teigiamam emociniam klimatui grupėje sukurti sportinis rytmetis ,,Sviedinuk , linksmas būk‘‘ 2017- 09 – 22 ,, Meškiukų‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogai
12. Drevinuko teatras .  Spektaklis vaikams ,,Stebuklų šalyje‘‘ 2017- 09- 27 Darželio ugdytiniai, pedagogai
12.  Sportinė pramoga ,, Keliaujame į rudenėlio šalį 2017- 09 – 27 ,, Kiškiukų‘‘ , ,,Lašiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai

 

SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,