Renginiai

2017 – 2018 MOKSLO METAI

SPALIO MĖNESIO RENGINIAI

 

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Vykdymo terminas Vykdytojai
1. Dalyvavimas Respublikiniame ikimokyklinių įstaigų prevenciniame projekte ,, Žaidimai moko‘‘. Projekto tikslas – žaidimų pagalba lavinti penkiamečių erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti  ir tobulinti smulkiuosius judesius. 2017- 2018

mokslo metai

,, Aitvarų‘‘ grupės ugdytiniai,  logopedė , pedagogės
2. Mokytojo dienos minėjimas darželyje ,, Auklėtoja, ačiū , kad esi!‘‘

 

2017-10-05 Meninio ugdymo pedagogė, ,,Ančiukų‘‘ grupės ugdytiniai, įstaigos bendruomenė
3. Dalyvavimas Marijampolės Savivaldybės  tradicinėje derliaus  šventėje „Sūduvos kraitė 2017“ 2017-10-07 Meninio ugdymo pedagogė, pedagogės su ugdytiniais, tėvai
4. Trumpalaikis projektas ,, Rudenėlio gėrybės‘‘ 2017-10-09 –

20

,, Papūgiukų‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogės
5. Dalyvavimas Marijampolės savivaldybės ir Visuomenės sveikatos biuro organizuojamame -Mokinių , mokytojų ir sveikatos specialistų konkurse ,,Sveikuolių sveikuoliai‘‘  

 

2017-10-09

Kūno kultūros instruktorė , priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai, vaikų slaugytoja, pedagogės
6. Rudenėlio šventė. ,, Lapai sukasi ratu, rudenėli ,  kaip gražu“ 2017-10-10 Meninio ugdymo pedagogė,  lopšelio-darželio ugdytiniai, pedagogės
7. Dalyvavimas  Respublikiniame VŠĮ RV Agentūros organizuojamame  aplinkosauginiame konkurse ,,Kita forma‘‘ 2017-10 mėn. ,,Spalviukų‘‘, ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ grupių ugdytiniai, pedagogės
8. Sveikatos ugdymo projekto ,,Keliaukim į sveikatos šalį įgyvendinimas. Turinio sritis: ,,Sveikata – didžiausias turtas‘‘. Pirminis žinių ir gebėjimų tyrimas. 2017-10 mėn. ,, Spalviukų‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogės
9. Veikla su interaktyvia lenta ,, Rudens spalvų fantazija‘‘ 2017-10 mėn.  ,, Spalviukų ‘‘grupės ugdytiniai, pedagogės
10.  Atvira veikla tėvams ,,Ebru menas- tapymas ant vandens ‘‘ 2017-10mėn. ,,Darbščiųjų bitučių‘‘grupės ugdytiniai, jų tėvai,  pedagogės
11. Išvyka į Marijampolės knygyną ,,Pegasas‘‘ 2017-10-10 ,,Aitvarų ‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogės
12. Sveikatingumo rytmetis ,,Rieda žirniukai‘‘ 2017-10-11 ,,Žirniukų‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogės
13. Sportinė pramoga ,, Rudenėlis jau atėjo‘‘ 2017-10-18 ,,Meškiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogės
14. Teatro studija darželyje . Seku , seku pasakėlę 2017-10-19 ,,Lašiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogės,
15.

 

 

 Sveikatingumo pramoga  ,,Morkiadienis‘‘

 

2017-10-20

 

 

,,Kiškiukų“ grupės ugdytiniai, pedagogės

 

16.  Sveikatingumo pramoga ,,Obuoliadienis‘‘  

2017-10-27

 

,,Kiškiukų“ grupės ugdytiniai, pedagogės

 

RUGSĖJO  MĖNESIO RENGINIAI

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Vykdymo terminas Vykdytojai
1. Rugsėjo 1 – osios šventės renginys  ,,Vasarėlę palydėjom , į darželį atskubėjom‘‘. Vaikų diskoteka su kluonu 2017- 0 9 – 01  Darželio ugdytiniai,  pedagogai
2. Dalyvavimas Europos judriosios savaitės renginiuose ,,Mieste be savo automobilio‘‘- pokalbiai su vaikais apie automobilių taršą, fizinį aktyvumą 2017- 09 mėn. ,,Spalviukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
3.  Palengvinti vaiko adaptaciją naujojoje aplinkoje –   popietės ,, Linksmieji  traukinukai’’ 2017- 09 mėn ,,Žirniukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
4. Tėvų susirinkimas priešmokyklinio ugdymo  ,,Spalviukai‘‘ grupėje 2017- 09 mėn Spalviukų‘‘ grupės ugdytinių tėvai, pedagogai
5. Trumpalaikis projektas ,,Mes rūšiuojam‘‘ 2017- 09 mėn ,, Aitvarų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogės
6. Trumpalaikis projektas ,, Mano kūnas‘‘. Svečiuose  Visuomenės sveikatos  centro specialistė Aurelija Makackienė 2017- 09 – 04  – 15 ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogai
      7. Trumpalaikis projektas ,, Nėra blogo oro, yra bloga apranga‘‘ 2017- 09 – 10 mėn.  ,,Ančiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
      8. Tėvų susirinkimas priešmokyklinio ugdymo  ,,Darbščiosios  bitutės‘‘ grupėje. Susitikimas su psichologe R. Bliūdžiuviene 2017- 09 – 13 ,,Darbščiųjų bitučių‘‘ grupės  ugdytinių tėvai,  pedagogai
      9. Sveikatos savaitė ,, Boružiukai‘‘ –  tai šaunuoliai, jie tikri greiti vikruoliai‘‘ 2017- 09 – 18 -22 ,,Boružiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
      10. Sveikatos valandėlė ,, Būsiu sveikas , kaip ridikas‘‘ 2017- 09 – 20 ,,Papūgiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
11. Adaptacijos laikotarpiu teigiamam emociniam klimatui grupėje sukurti sportinis rytmetis ,,Sviedinuk , linksmas būk‘‘ 2017- 09 – 22 ,, Meškiukų‘‘ grupės  ugdytiniai, pedagogai
12. Drevinuko teatras .  Spektaklis vaikams ,,Stebuklų šalyje‘‘ 2017- 09- 27 Darželio ugdytiniai, pedagogai
12.  Sportinė pramoga ,, Keliaujame į rudenėlio šalį 2017- 09 – 27 ,, Kiškiukų‘‘ , ,,Lašiukų‘‘ grupės ugdytiniai, pedagogai
SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,