PATALPŲ VIEŠAS NUOMOS KONKURSAS

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“ (juridinio asmens kodas 190450375, Marijampolė, Mokolų g. 11) skelbia patalpų viešą nuomos konkursą.

       Išnuomojamos rūsio patalpos (unikalus numeris – 1899-0005-5010, patalpų plotas – 274,65 kv. metro), esančios Marijampolėje, Mokolų g. 11.

       Turto naudojimo paskirtis – sporto ir su ja susijusiai veiklai vykdyti.

       Pradinis nuompinigių dydis –  0,73 Eur (be PVM) už 1 kv. metrą per mėnesį.

       Nuompinigiai mokami kas mėnesį, už einamą mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jeigu tai ne darbo diena – iki kitos po jos einančios darbo dienos) pagal pateiktą sąskaitą.

       Nuomos sutartyje nustatytu laiku nesumokėjus nuompinigių, mokami delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną – 0,05 proc. nuo nesumokėtos nuompinigių sumos.

      Nuomos terminas – 5 metai.

      Konkurso dalyvių registracija vykdoma 2020 m. gegužės 19 d. nuo 13,30 val. iki 15,30 val.         Konkurso dalyvių registracijos vieta – Marijampolė, Mokolų g. 11, sekretorė Simona Zalieckienė, tel. (8 343) 55361.

       Pradinis įnašas, lygus 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, sumokamas į sąskaitą Nr. LT09 7044 0600 0464 6333, esančią AB SEB bankas, įmonės kodas 190450375. Pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu.

       Turto apžiūra – 2020 m. gegužės 14 d. nuo 13,30 val. iki 15,30 val.

       Apžiūros laiką suderinti iš anksto tel.: (8 343) 55361.

      Viešojo turto nuomos konkurso komisijos posėdžio vieta: Marijampolė, Mokolų g. 11, laikas 2020 m. gegužės 20 d. 14 val.

       Informaciją dėl konkurso teikia Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ sekretorė Simona Zalieckienė, tel. (8 343) 55361, el.p. l.d.vaivorykste@gmail.com.

« Grįžti atgal
SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,