PAPŪGIUKAI

 „PAPŪGIUKAI“

 

 

Atkeliaukite pas mus.

Bus čia linksma ir smagu.

Papūgiukų būryje

Žaisim, šoksime kartu.

 

Nuo šakelės ant šakos

Šokinėjam strykt – pastrykt.

Mėgstame visi sportuot.

Pabandykit pasivyt.

 

Jeigu silpnesniem padėsit,

Džiaugsitės su jais kartu,

Daug draugų tada turėsit

Ir daržely bus smagu.

 

 

Grupėje dirba:

Gražina Bendoraitienė – auklėtoja – vyr. auklėtoja

Linutė Griškelienė – auklėtoja – vyr. auklėtoja

Zita Vaitkevičienė – auklėtojos padėjėja

 

Mūsų tikslai:

  • Pažinti vaiką.
  • Sudaryti sąlygas vaikų poreikiams tenkinti.
  • Bendradarbiauti su šeima, siekiant vieningo ugdymo.

 

Uždaviniai:

  • Padėti adaptuotis naujoje aplinkoje.
  • Išsiaiškinti vaiko galimybes, charakterio bruožus, temperamentą, pomėgius.
  • Sudominti vaikus juos supančiu pasauliu, ugdyti žingeidumą.
  • Ugdyti kultūrinius – higieninius įgūdžius.
  • Ugdyti teigiamus jausmus: gerumą, švelnumą, užuojautą, pagarbą.

 

Esame Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narės.

Ugdome pagal įstaigoje sukurtą „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą“, integruojant „Sveikatos stiprinimo ir saugojimo programą“. Ugdymą vykdome, atsižvelgdamos į vaikų individualius gebėjimus ir šias kompetencijas:

komunikavimo,

sveikatos saugojimo ir stiprinimo,

pažinimo,

meninę,

socialinę.

Prioritetą teikiame sveikatos saugojimo ir socialinei kompetencijoms. Vykdome projektą „Aš tarp kitų“. Dalyvaujame įvairiose akcijose, projektuose, konkursuose, parodose, organizuojame ekskursijas. Vaiko pasiekimus vertiname stebėdamos vaiką kasdieninėje veikloje, analizuodamos kūrybos darbus, bendraudamos su sarželyje dirbančiais specialistais, taip pat su šeima. Du kartus metuose atliekame vaikų tyrimus, darome aprašus.

SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,