PAPŪGIUKAI

 „PAPŪGIUKAI“

Atkeliaukite pas mus.

Bus čia linksma ir smagu.

Papūgiukų būryje

Žaisim, šoksime kartu.

 

Nuo šakelės ant šakos

Šokinėjam strykt – pastrykt.

Mėgstame visi sportuot.

Pabandykit pasivyt.

 

Jeigu silpnesniem padėsit,

Džiaugsitės su jais kartu,

Daug draugų tada turėsit

Ir daržely bus smagu.

 

Grupėje dirba:

Linutė Griškelienė –  ikimokyklinio ugdymo mokytoja-  metodininkė.

Zita Dzetaveckienė –  ikimokyklinio ugdymo mokytoja-  metodininkė.

Zita Vaitkevičienė –  ikimokyklinio ugdymo mokytojos  padėjėja.

„Papūgiukų“ grupėje vaikai ugdomi pagal įstaigos parengtą „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą, integruojant sveikatos stiprinimo ir saugojimo programą.

Ugdomąją veiklą organizuojame pagal „Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos“ ir „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas“, kurį sudaro 18 vaiko ugdymosi pasiekimų sričių: kasdienio gyvenimo įgūdžiai, fizinis aktyvumas, emocijų suvokimas ir raiška, savireguliacija ir savikontrolė, savivoka ir savigarba, santykiai su suaugusiaisiais, santykiai su bendraamžiais, sakytinė kalba, rašytinė kalba, aplinkos pažinimas, skaičiavimas ir matavimas, meninė raiška, estetinis suvokimas, iniciatyvumas ir atkaklumas, tyrinėjimas, problemų sprendimas, kūrybiškumas, mokėjimas mokytis –  išskirtų siekiant vaiko asmenybės ugdymosi ir atsižvelgiant į vaiko raidos bei ugdymosi ypatumus.

Prioritetą skiriame vaikų sveikatos saugojimui ir stiprinimui. Daug dėmesio skiriame vaikų žinioms apie sveikatos saugojimą, organizmo grūdinimą, taisyklingą kūno laikyseną. Mokome saugiai elgtis įvairiose situacijose. Naudojame įvairias sportines priemones, kaitaliojama aktyvi ir rami veikla, kvėpavimo pratimai. Žaidžiame judrius, sportinius žaidimus. Organizuojame tradicines ir netradicines pramogas, šventes.

Grupėje atliekame ugdytinių tyrimus, aprašus (rudenį ir pavasarį). Vaikų individualūs pasiekimai aptariami su tėvais asmeninių pokalbių metu.

Esame respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narės, dalyvaujame jos veikloje, dalinamės darbo patirtimi. Dalyvaujame įvairiose akcijose, konkursuose, parodose, bendradarbiaujame su įvairiais socialiniais partneriais.

Grupėje įgyvendinamas projektas „ Augu didelis ir  sveikas“.

 

SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,