PAPŪGIUKAI

Grupėje dirba:

Linutė Griškelienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – metodininkė

Zita Dzetaveckienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – metodininkė

Zita Vaitkevičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja.

„Papūgiukų“ (4-5 m. amžiaus) grupėje vaikai ugdomi pagal įstaigos parengtą „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą, integruojant sveikatos stiprinimo ir saugojimo programą ,,Sveik-uoliukai‘‘.

Mūsų tikslas – sudaryti gerą ugdymo mikroklimatą grupėje, atsižvelgti į vaikų gebėjimus ir poreikius bei ugdymosi ypatumus,    siekiame, kad vaikai taptų savarankiškesni.

Prioritetą skiriame vaikų sveikatos saugojimui ir stiprinimui. Didelį dėmesį skiriame vaikų žinioms apie sveikatos saugojimą, organizmo grūdinimą, taisyklingą kūno laikyseną. Mokome saugiai elgtis įvairiose situacijose.  Organizuodamos sveikatinimo veiklas naudojame įvairias sportines priemones, žaidžiant  judriuosius , sportinius žaidimus. Organizuojame tradicines ir netradicines pramogas, šventes.

Esame respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narės, dalyvaujame jos veikloje, dalinamės darbo patirtimi. Dalyvaujame įvairiose akcijose, konkursuose, parodose, tarptautiniuose eTwinning’ projektuose, respublikiniuose „Sveikatiada“, „Sveikata visus metus“, „Žaidimai moko“ projektuose, bendradarbiaujame su įvairiais socialiniais partneriais. Grupėje vykdome ilgalaikį sveikatingumo projektą  „Mažais žingsneliais į sveikatos šalį“.

SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,