MEŠKIUKAI

Laukia meškinas svečių

Štai puodelis su dangčiu,

O puodelyje saldus –

Liepom kvepiantis medus!

( R. Skučiatė)

Grupėje dirba:

Nastutė Uzdilienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – metodininkė,

Vilma Šlekaitienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – metodininkė,

Laima Gervelienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja.

Grupėje ugdomi ankstyvojo amžiaus vaikai (2 – 3 metų).

Lopšelio grupės vaikučiai smalsūs, aktyvūs, jie viską nori sužinoti, išbandyti, atrasti ir patirti – nepaprastai smagu stebėti vaikų pažinimo kelią! Saugi, patraukli ir patogi grupės aplinka padeda vaikams drąsiau įsitraukti į aktyvią, kūrybišką ugdomąją veiklą ir smagų žaidimų pasaulį.

              Pagrindinis mūsų grupės tikslas – palengvinti adaptaciją, sudaryti sąlygas vaikų savarankiškumo, asmens higienos ir savitvarkos įgūdžiams formuotis, skatinti tarpusavio bendravimą, ugdyti vaikų pasitikėjimą savimi.

Uždaviniai:

  • Bendradarbiaujant su tėvais išsiaiškinti vaiko charakterio bruožus, temperamentą, vaiko pomėgius  ir galimybes.
  • Sukurti vaikų sutikimo, pasisveikinimo, bendravimo, migdymo ir kt. ritualus.
  • Formuoti vaikų kultūrinius – higieninius įgūdžius, ugdyti jų savarankiškumą
  • Plėsti ir turtinti vaikų žodyną.

Ugdymo prioritetai:

  • Saugaus ir jaukaus mikroklimato sukūrimas grupėje.
  • Kalbos ir smulkiosios motorikos lavinimas.
  • Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas.

             „Meškiukų“ grupėje vaikai ugdomi pagal įstaigoje sukurtą „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą“, prioritetą teikiant socialinei ir sveikatos saugojimo bei stiprinimo kompetencijoms ugdyti.

 Ugdymo turinys grupėse modeliuojamas pagal kompetencijas:

  • Sveikatos stiprinimo ir saugojimo kompetencija.
  • Socialinė kompetencija;
  • Kalbos ir komunikavimo kompetencija;
  • Aplinkos pažinimo kompetencija;
  • Meninė kompetencija.
SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,