MEŠKIUKAI

Dainelė  ,,Meškiukas lepeškiukas‘‘

m.: M. Vainilaičio, ž.: S. Zalecko

Kas per mišką triuška, pyška?                     Kas į medį šimtametį

Kas dainuoja dainą?                                    Sunkiai įsikorė?

Tai meškiukas lepeškiukas                          Tai meškiukas lepeškiukas

Smaguriauti eina.                                         Čiulpia saldų korį.

<…>                                                              <…>

 

Grupėje dirba:

Vida Buzienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja– vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Asta Blaškevičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Irena Akelaitienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja.

Grupėje vaikai ugdomi nuo 2 – 3 metų.

 

„Meškiukų“ grupėje vaikai ugdomi pagal įstaigoje sukurtą „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą“ Prioritetą teikiame socialinei ir sveikatos saugojimo ir stiprinimo kompetencijoms ugdyti. „Meškiukų“ grupės vaikučiai lavinami pagal šias kompetencijas: komunikavimo, pažinimo, meninę, socialinę, ir sveikatos saugojimo stiprinimo.

Komunikavimo  kompetencija. Bendrauti su suaugusiais ir bendraamžiais, pasiūlyti daryti ką nors kartu.  Pajusti, kad kalba leidžia išreikšti savo jausmus, mintis, valią. Sudaro galimybę suprasti kitus ir būti kitų suprasta. Suvokti mimikos komunikacinę prasmę. Ją naudoti savarankiškai: šypsena, linksmos akys, ašaros, susiraukęs, piktas veidas.

Pažinimo kompetencija. Save suvokti kaip savarankišką asmenį. Žinoti savo vardą, atpažinti savo drabužėlius, žaislus. Susitvarkyti savo žaidimo vietą. Atpažinti ir pavadinti artimiausioje aplinkoje esančius daiktus, žaislus. Įvardinti pagrindines spalvas, klasifikuoti pagal spalvą.

Meninė kompetencija. Piešti panaudojant įvairias priemones. Lipdyti iš įvairių minklių, pratinti džiaugtis savo ir kitų darbais. Klausytis lietuvių liaudies kūrinėlių. Išlaikyti nesudėtingų dainelių melodiją, pratinti deklamuoti.

Socialinė kompetencija. Atsisveikinti ir pasisveikinti su šeimos nariais, bendraamžiais, auklėtojomis. Dalintis daiktais ir žaislais. Žaisti su draugu ir vienam.

Sveikatos saugojimo ir stiprinimo kompetencija.  Pratinti naudotis asmens higienos reikmenis. Supažindinti su įprastos tvarkos ritualais. Taisyklingai sėdėti, savarankiškai valgyti. Grupėje įgyvendiname sveikatingumo projektą „Vaikų adaptacija ir emocinis klimatas grupėje“.

Tikslai: bendradarbiauti su tėvais, palengvinti adaptaciją grupėje ;sukurti šiltą emocinį klimatą; nusakyti adaptacijos sunkumų prielaidas.

Uždaviniai:

Kartu su tėvais išsiaiškinti vaiko charakterio bruožus, temperamentą, vaiko pomėgius  ir galimybes;

-Sukurti vaikų sutikimo ,pasisveikinimo ,bendravimo ,migdymo ritualus;

-Ieškoti naujų bendravimo ir bendradarbiavimo formų su vaikais;

-Formuoti higieninius įgūdžius;

-Turtinti vaikų žodyną.

Bendradarbiavimas vykdomas su socialiniais partneriais ,šeima. Dalyvaujame miesto, įstaigos organizuojamose akcijose ,parodose. Pagrindinis vaiko vertintojas yra auklėtoja. Grupėje atliekame vaikų tyrimus ,aprašus 2 kartus metuose .Esame respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai  narės.

SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,