GRUODŽIO 9 – OJI – TARPTAUTINĖ ANTIKORUPCIJOS DIENA

              Nuo 2004 m. kasmet gruodžio 9-ąją visame pasaulyje minima Tarptautinė antikorupcijos diena. Ji skirta atkreipti dėmesį į plintančią korupciją ir paskatinti žmones užkirsti jai kelią.  Vertybės padeda žmogui ne tik susivokti sudėtingame pasaulyje, bet ir pasirinkti tai, kas jame yra iš tiesų prasminga. Vaikai mokosi vertybių paprasčiausiu būdu – stebėdami mus, aplinką ir darydami išvadas apie tai, kas, mūsų manymu, gyvenime yra svarbu.

               Darželyje antikorupcinis ugdymas yra vertybinis ugdymas. Ir šis ugdymas ankstyvajame amžiuje turi apjungti dalykus, kurie svarbūs vaikams ir su kuriais jie susiduria: kaip būti geru draugu, kaip sąžiningai žaisti, kaip būti maloniu ir sąžiningu, ką reiškia atlikti gerą darbą.

Vaikų lopšelyje – darželyje „Vaivorykštė“ gruodžio 6-9  dienomis vyko įvairios veiklos, skirtos  šiai dienai paminėti.

Tikslas – ugdyti vertybines nuostatas ir plėtoti gebėjimus, reikalingus susiformuoti ugdytinių pilietinei pozicijai korupcijos atžvilgiu

Uždaviniai: formuoti gebėjimą taikiai bendrauti ir bendradarbiauti, puoselėti draugystę, geranoriškai, sąžiningai veikti su kitais, Lavinti komunikavimo, socialinę, meninę ir sveikatos kompetencijas.

               Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse meninio ugdymo salėje, kūno kultūros salėje, lauke  vyko pokalbiai, diskusijos apie draugystę, bendravimą, sąžiningumą, atsakomybę, dėkingumą ir kitas vertybes. Ugdytiniai diskutavo, kodėl svarbu turėti draugų, būti geros nuotaikos, pagelbėti draugui. Meninės veiklos  „Draugystės traukinys“ metu, vaikai įvairiomis dailės priemonėmis nupiešė, kaip atrodo meilė, draugystė, padėka, gera nuotaika.

              Žaidimų popietės  „Nugalės draugystė“ metu, vaikai grupėse ir lauke žaidė įvairius žaidimus, kurių metu buvo ugdomas sąžiningumas, draugiškumas, atsakingumas, pastabumas, atidumas. Taip pat sukurtas kolektyvinis visos vaikų lopšelio – darželio „Vaivorykštė“ bendruomenės darbas „Mes – draugystės traukinio keleiviai“, kuris eksponuojamas vaikų lopšelio – darželio erdvėje (stende).

               Įstaigos bendruomenės nariams pateikta informacija antikorupcinio švietimo klausimais (video, paskaita, internetinės nuorodos informacinės medžiagos peržiūrai), kuri skatina plėsti žinias apie korupcijos sampratą, korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, interesų konfliktus, dovanų politiką, pranešėjų apsaugą ir pan.

               Kasdieniniame gyvenime su korupcija susiduriame visi. Jos nesustabdysime tol, kol patys nesuprasime, kokią žalą ir kokius nuostolius ji daro  kiekvienam iš mūsų. Tad reikia pasistengti auklėti blogio dar nepažįstančius vaikus taip, jog jie suprastų, kad paskatinti galima ne tik materialiais dalykais, o ir geru žodžiu, nuoširdžia padėka.

 

Vaikų lopšelio – darželio „Vaivorykštė“ 

korupcijos prevencijos komisijos nariai

« Grįžti atgal
SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,