EDUKACINĖ VEIKLA „ MUZIKA IR MES. MUZIKOS INSTRUMENTAI“

           Tu, šviesele, manyje švieski ir spindėk. Nuolatos manyje tu spindėk. Niūrūs, tamsūs gruodžio vakarai nuteikia laukimui. Laukimui kažko nepaprasto. Adventas – rimties ir susikaupimo, o kartu ir džiugaus laukimo metas.

Gruodžio 14 d. „Lašiukų“  ir „Papūgiukų“ grupių vaikučius aplankė „Lašiukų“ grupės ugdytinės Edvinos mama Vaida Keliuotytė. Ji supažindino visus su muzikos instrumentais (kanklėmis, elektriniais vargonėliais). Vaikučiams pagrojo ir padainavo advento dainas „Į tavas rankas“, „Kalėdos“ , „Labas rytas“, pasiūlė visiems padainuoti drauge. Susibūrę bendrai  advento giesmei visi pajutome, kaip širdys prisipildo gerumo, meilės, džiaugsmo… Ugdytiniai ne tik įgijo žinių apie muzikos instrumentus, bet ir išmoko naujų dainų, giesmelių, taip pat daug džiugių emocijų patyrė patys grodami muzikos instrumentais. Vaida  pakvietė stabtelėti, pajusti  ir suprasti, kad mūsų protėvių išmintis gyva ir keliauja iš kartos į kartą. Laikydamiesi advento meto tradicijų, abiejų grupių ugdytiniai dainavo  daineles apie Kalėdas, deklamavo eilėraščius.

Labai džiaugiamės, kad Edvinos mamytė Vaida galėjo pabūti su mumis drauge, pakviesdama pajusti Advento ramybę, džiugią laukimo nuotaiką. Šis šiltas ir jaukus „Lašiukų“ ir „Papūgiukų“ grupių rytas dar labiau suartino visus, uždegė šiltas ugneles kiekvieno širdyje.

 

„Lašiukų“ ir „Papūgiukų“ grupių mokytojos Zita Dzetaveckienė, Vida Rudaitienė, Linutė Griškelienė

« Grįžti atgal
SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,