BITUTĖS

 

                              MES BITUTĖS, MES DARBŠTUOLĖS

                              MEDŲ NEŠAME KORIAIS.

                              PADIRBĖJĘ, PAPLUŠĖJĘ

                             MĖGSTAME LINKSMAI PAŽAIST.

 

GRUPĖJE DIRBA:

Virginija Šidlauskienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja – metodininkė

Diana Donauskienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja – metodininkė

Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „ Sveikatos želmenėliai“ narės

Rasa Bindokienė – priešmokyklinio ugdymo mokytojų  padėjėja

„DARBŠČIŲJŲ  BITUČIŲ“  grupėje vaikai ugdomi pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“

MŪSŲ TIKSLAS  – sudaryti sąlygas vaiko socializacijai, fizinių, psichinių ir dvasinių  galių harmoningam skleidimuisi, palengvinti jam pereiti prie sistemingo  ugdymosi mokykloje.

Prioritetą teikiame  socialinei ir sveikatos saugojimo kompetencijoms.

Įgyvendinamas  projektas – NORIU AUGTI ŠVARIOJ  IR SAUGIOJ APLINKOJ

Vyksta nuolatinis bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais:

  • Respublikos, bei Marijampolės apskrities, miesto ikimokyklinėmis įstaigomis;
  • Marijampolės visuomenės sveikatos  biuru;
  • Marijampolės „ Šaltinio“ pagrindine mokykla;
  • Marijampolės viešosios bibliotekos multicentru;
  • Marijampolės gamtos tyrimų centru;
  • Vykdomas bendras projektas „ Rūšiuok atliekas – ilgink planetos gyvenimą“ su Marijampolės sav. aplinkos valdymo skyriaus specialistais“, ir kt.
SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,