BORUŽIUKAI

BORUŽIUKŲ“ GRUPĖ

Vaikų amžius 3 -4  m.

MES DARŽELYJE SVEIKIAUSI,

BORUŽIUKAI MES ŠAUNIAUSI.

VITAMINAI- MŪS DRAUGAI,

MES MAITINAMĖS SVEIKAI.

MUMS PATINKA ČIA SPORTUOTI,

ŠOKTI, PIEŠTI IR DAINUOTI.

TURIM GRUPĖJ DAUG DRAUGŲ

IR VISIEMS LABAI SMAGU.

GRUPĖJE DIRBA:       

Lina Lenkutienė – auklėtoja, auklėtojos  – metodininkės  kvalifikacinė kategorija;

Daiva Čėsnienė – auklėtoja , auklėtojos  kvalifikacinė kategorija;

Vilija Lenkutienė  – auklėtojos  padėjėja.

Esame respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos„Sveikatos želmenėliai“ narės. Ugdymas vykdomas pagal įstaigos Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą ir vaikų sveikatos ugdymo ir stiprinimo programą. Prioritetą teikiame sveikatingumo ir socialinei kompetencijoms. Grupėje vykdome ekologinio vaikų ugdymo projektą „Aš – gamtos vaikas“. Dalinamės sukaupta veiklos patirtimi, skaitome pranešimus organizuojamuose seminaruose, vykdome bendrus renginius, parodas ir kitą praktinę veiklą sveikatingumo, ekologinio, aplinkosauginio ugdymo temomis. Aktyviai dalyvaujame grupės, darželio bendruomenės, miesto ir respublikiniuose projektuose, konkursuose, parodose su socialiniais partneriais.

Bendradarbiaujame su šiais socialiniais partneriais: Marijampolės apskrities valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, apskrities priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, Marijampolės moksleivių kūrybos centru, Jaunųjų miško bičiulių sambūrio ir Lietuvos ornitologų draugija, Marijampolės miškų urėdija, policijos komisariato eismo priežiūros specialistais, Marijampolės laikraščiu „Suvalkietis“, Marijampolės darželiu-mokykla  „Želmenėliai“  ir kt.

SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,