Bendradarbiavimo sutartys

  • Marijampolės mokykla – darželis „Želmenėliai“

2020 m. vasario 17 d. Nr. SP – 5

  • Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija

2020 m. vasario 7 d. Nr. SP – 4

  • Marijampolės „Žiburėlis“ mokykla – daugiafunkcis centras

2019 m. rugsėjo 19 d. Nr. 4 – 471

  • Projektą „Sveikatiada, įgyvendinanti VŠĮ „Tikra mityba“

2019 m. rugsėjo 11 d. Nr. 4- 451

  • Vilkaviškio vaikų lopšelio – darželio „Eglutė“

2019 m. gegužės 14 d. Nr. 264

  • Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

2019 m. balandžio 11 d. Nr. 4 – 214

SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,