ANČIUKAI

 

„Ančiukų“  – viduriniojo amžiaus vaikų grupė.

 

GRUPĖJE DIRBA                                                 

Nijolė Piliponienė – auklėtoja, auklėtojos – metodininkės kvalifikacinė kategorija
Rasa Savickienė – auklėtoja, auklėtojos – metodininkės kvalifikacinė kategorija
Edita Kiškienė – auklėtojos padėjėja

„Ančiukų“ grupėje vaikai ugdomi pagal įstaigos parengtą „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą“, integruojant sveikatos stiprinimo ir saugojimo programą.

Atsižvelgiant į vaikų amžių, grupėje vykdome ilgalaikius(1 mokslo metai) ir trumpalaikius ( nuo 1 savaitės iki 1 mėnesio) projektus, susijusius su sveikatos saugojimu ir stiprinimu, kalendorinių švenčių tradicijomis ir papročiais, iškilusia problema( draugiškumo stoka, didelis vaikų susidomėjimas knyga, pasauliu ar pan.).

Įvairinant ugdomąją veiklą, taikant įvairius metodus ir būdus, dalyvaujame įvairiose akcijose, konkursuose, parodose, bendradarbiaujame su įvairiais socialiniais partneriais.

Esame respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „ Sveikatos želmenėliai“ narės, aktyviai dalyvaujame jos veikloje.

 

Šiais mokslo metais grupę lankys 4-5 metukų vaikučiai.

Mūsų grupė – tai tarsi mažų žmogučių šeimynėlė. Čia susirenka vaikučiai, kurių gebėjimai, temperamentai, pomėgiai ir poreikiai labai skiriasi. Todėl mes, auklėtojos, dirbame   apgalvotai, kūrybingai, atsižvelgiant į vaikų amžiaus ypatumus ir individualias savybes.

Šio amžiaus vaikų pagrindinės pedagoginės  ugdymo nuostatos:

 •Žaidimas – vaikų gyvenimo būdas, kūryba, saviraiška ir pagrindinis ugdymo bei tobulėjimo metodas.

•Pasakos – tai vaikų kalbinis, dvasinis ugdymas ir žmogiškųjų vertybių puoselėjimas.

•Dailė – viena svarbiausių vaikų kūrybinės išraiškos formų, kuri padeda stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis, kurti ir fantazuoti.

•Grupės ritmas – tai kaita tarp aktyvios vaiko veiklos ir poilsio, padedanti vaikams jaustis gerai.

•Grupės aplinka – saugi, jauki, kviečianti vaikus kurti, pažinti, atrasti.

Šių mokslo metų tikslas- siekti vieningo ugdymo darželyje ir namuose, bendradarbiaujant su vaiko šeima.

Tik gražaus bendravimo ir bendradarbiavimo, savitarpio supratimo dėka pasieksime  gražių, teigiamų rezultatų.

SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,