AITVARAI

Grupėje dirba:

Nastutė Uzdilienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,

Vilma Šlekaitienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,

Edita Čėsnienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja.

Mūsų tikslas – užtikrinti vaikų raidą atitinkantį ugdymą, atsižvelgiant į vaikų gebėjimus ir poreikius, sudaryti gerą ugdymo mikroklimatą, kad vaikai taptų savarankiški, noriai siektų pažinti pasaulį.

„Aitvarų” (3- 4 m.) grupėje vaikus ugdome pagal įstaigoje sukurtą „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą”. Įsijungiame į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą „Sveika mokykla”,  įgyvendiname sveikos gyvensenos programą ,,Sveikuoliukai”. Dalyvaujame respublikiniuose sveikatos stiprinimo ir saugojimo projektuose „Sveikata visus metus”, „Sveikatiada“, ikimokyklinių ugdymo įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai” veikloje.

Ugdymo proceso metu vykdome ilgalaikį projektą „Jausmų traukinukas”. Tikslai: vaikams padėti įvertinti ir įvardinti savo emocijas bei savijautą, formuoti gebėjimą taikiai spręsti tarpusavio santykius, ugdyti gebėjimą išlaikyti pakantumą, pagarbą bendraamžių bei suaugusių sprendimams, didžiuotis savo  pasiekimais ir laimėjimais.

Grupėje įgyvendiname trumpalaikius projektus: „Kas greičiausias ir vikriausias?”, „Rudens gėrybių pilna kraitelė”, „Kūrybinė STEAM savaitė mano darželyje”, „Žaidžiame ir sportuojame”, „Lenktyniaujam ir draugaujam”.

Vaikų ugdymo pasiekimus aptariame su tėvais individualiai, susirinkimų metu. Bendraujame ir bendradarbiaujame su grupės vaikų tėveliais, organizuojant atviras ugdomąsias veiklas.

SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,