AITVARAI

Grupėje dirba:

Rasa Mokolaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,

Vilma Šlekaitienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,

Roma Bogušienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja.

 

          Mūsų tikslas – užtikrinti vaikų raidą atitinkantį ugdymą, atsižvelgiant į vaikų gebėjimus ir poreikius, sudaryti gerą ugdymo mikroklimatą, kad vaikai taptų savarankiški, noriai siektų pažinti pasaulį.

          „Aitvarų” grupėje vaikus ugdome pagal įstaigoje sukurtą „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą”. Įsijungėme į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą „Sveika mokykla”,  įgyvendiname sveikos gyvensenos programą ,,SVEIK-UOLIUKAI”. Įsijungėme į respublikinius sveikatos stiprinimo ir saugojimo projektus „Sveikata visus metus”, „Sveikatiada”, į tarptautinius programos „eTwinning” projektus. Dalyvaujame ikimokyklinių ugdymo įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai” veikloje.

Ugdymo proceso metu vykdome ilgalaikį projektą „Žaidžiu, judu-sveikai gyvenu”. Vaikams suteikiame žinių apie save ir savo sveikatą, maistą, sportą, poilsį. Stipriname vaikų sveikatą ir fizinį pajėgumą.

Grupėje įgyvendiname trumpalaikius projektus: „Kas greičiausias ir vikriausias?”, „Rudens gėrybių pilna kraitelė”, „Kūrybinė STEAM savaitė mano darželyje”, „Žaidžiame ir sportuojame”, „Lenktyniaujam ir draugaujam”.

Vaikų ugdymo pasiekimus aptariame su tėvais individualiai, susirinkimų metu. Bendraujame ir bendradarbiaujame su grupės vaikų tėveliais, organizuojant atviras ugdomąsias veiklas.

SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,