AITVARAI

 

 

Grupėje dirba:

 

Dalytė Kavaliauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Rasa Mokolaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Roma Bogušienė –ikimokyklinio ugdymo  mokytojos padėjėja.

Mūsų tikslas –  užtikrinti vaikų raidą atitinkantį ugdymą, atsižvelgiant į vaikų gebėjimus ir poreikius, sudaryti gerą ugdymo mikroklimatą, kad vaikai taptų savarankiški, noriai siektų pažinti pasaulį.

,,Aitvarų“ grupėje vaikai ugdomi pagal įstaigoje sukurtą „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą“. Prioritetą teikiame   sveikatos saugojimo, kalbos ir komunikacijos  kompetencijoms.

Ugdymo proceso metu įgyvendinamas projektas „Sportuok – būsi sveikas“. Vaikams suteikiame žinių apie save ir savo sveikatą, maistą, sportą, poilsį. Mažuosius mokome žaisti su sportiniu inventoriumi, laviname fizines galias.

Ugdytinius mokome kalbėti laisvai, pasakoti, bendrauti su aplinkiniais žaidžiant, kitos veiklos metu.

Didelį dėmesį skiriame ir kitoms vaikų kompetencijoms: socialinei, pažinimo, meninei ugdyti. Dalyvaujame įvairiuose respublikiniuose ir miesto konkursuose, renginiuose, šventėse, akcijose.

Pagrindinis vaiko vertintojas yra auklėtoja. Grupėje atliekame vaikų gebėjimų tyrimus. Vaikų ugdymo pasiekimai aptariami su tėvais susirinkimų metu.

Bendraujame ir bendradarbiaujame su grupės vaikų tėveliais individualių pokalbių metu, organizuojant atviras ugdomąsias veiklas.

Dalyvaujame ikimokyklinių ugdymo įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai‘‘ veikloje.

 

SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,