ATMINTINĖ ŠVIETIMO BENDRUOMENEI DĖL KORONAVIRUSO

           Visa aktualiausia informacija – naujausi švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai, susiję su koronaviruso sukeltomis aplinkybėmis, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus, bendros sveikatos specialistų rekomendacijos, naudingos nuorodos – skelbiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto tinklalapio specialiame skyrelyje https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso .

Lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ veikla

Nuo kovo 16 d. iki balandžio 27 d. neorganizuojamas ikimokyklinis, priešmokyklinis  ugdymas.  PU ugdytiniams – pavasario atostogos nuo kovo 16 iki kovo 27 d.

Mokytojams  sudarytos sąlygos  taikyti nuotolinį darbą. Pedagoginiai darbuotojai turi planuoti darbus, rengti dokumentus, atlikti užduotis, susijusias su ugdymo programos įgyvendinimu, nuotoliniu būdu bendrauti su ugdytinių  tėvais, globėjais, rūpintojais, įgyvendinti pirmiausia nekontaktinių valandų turinį, numatytą darbo apmokėjimo sistemoje, laikantis joje numatytų darbo organizavimo, kontrolės, atsakomybės nuostatų.

Kitiems darbuotojams (išskyrus atostogaujančius pagal pateiktus prašymus) sudaryta sąlygos dirbti nuotoliniu būdu pagal administracijos pateiktas rekomendacijas, nurodymus.

Visa aktualiausia informacija – naujausi švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai, susiję su koronaviruso sukeltomis aplinkybėmis, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus, bendros sveikatos specialistų  rekomendacijos, naudingos nuorodos – skelbiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto tinklalapio specialiame skyrelyje https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso , https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis .

Apmokėjimas už darbą.

Darbuotojams už darbą mokinių atostogų metu ir darbą nuotoliniu būdu mokamas darbo sutartyje nustatytas darbo užmokestis.

Tėvų galimybės prižiūrėti vaikus karantino metu.

Bendros rekomendacijos

Nuo 2020 m. kovo 16 d. iki balandžio 27 d. privalomai stabdomas ugdymo ir vaikų priežiūros procesas bei švietimo veikla visose švietimo įstaigose.

Neorganizuojant ugdymo proceso siekiama minimizuoti galimų mokinio fizinių kontaktų kiekį, ypač vietose, kuriose galimai lankosi daugiau žmonių. Todėl šeima, globėjai turėtų užtikrinti savo vaikų saugumą, taikydama saviizoliacijos principus ir sekdami sveikatos specialistų rekomendacijomis.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kokius variantus gali pasirinkti tėvai ir globėjai, auginantys mažus vaikus, kuriems reikia priežiūros:

Nuotolinis darbas.

Tėvai ar globėjai gali prašyti darbdavio galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Jeigu darbdavys neįrodo, kad nuotolinis darbas sukeltų per dideles sąnaudas, jis privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu ne mažiau kaip 1/5 viso darbo laiko, kai to pareikalauja nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja, taip pat – darbuotojai, auginantys vaiką iki 3 metų, vieni auginantys vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų.

Nedarbingumo pažymėjimas.

Kai švietimo įstaigoje paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas, darželinukų, priešmokyklinukų ir pradinukų tėvai ar globėjai gali kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų išdavimo. Šiuo laikotarpiu iš „Sodros“ mokama ligos išmoka, kuri siekia 65,94 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“.

Atostogos.

Tėvai arba globėjai gali prašyti darbdavio suteikti atostogas – kasmetines arba nemokamas.

Pagalba.

Vaiku gali pasirūpinti kiti tėvų parinkti asmenys. Suteikite žmonėms, kurie prižiūrės Jūsų vaiką, pagrindinę informaciją apie saugą ir higieną.

 

SVARBI INFORMACIJA

Bendri patarimai

Laikykitės bendrų visuomenės sveikatos specialistų rekomendacijų: dažnai plauti rankas, vėdinti patalpas, vengti vietų, kuriose gausu žmonių (pvz., viešasis transportas, parduotuvės).

Didžiausia apsauga – visų sąmoningumas. Visi kartu mes įveiksime  sunkumus, apsaugosime vaikučius ir save.

 

BŪKIME SVEIKI IR VIENINGI

Direktorė, R. Kaleinikienė

« Grįžti atgal
SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,